Integral Collections prognozuje 15% wzrost rynku windykacji w Polsce

Według najnowszej prognozy Integral Collections polski rynek windykacji w 2012 roku będzie się rozwijał w tempie 15-20%. Źródłem wzrostu będą głównie wierzytelności masowe i konsumenckie. Rośnie rola finansowania należności.

Integral Collections prognozuje dalszy wzrost polskiego rynku wierzytelności. Obroty firm windykacyjnych wzrosną w bieżącym roku w tempie 15-20% a suma należności przekazanych zewnętrznym firmom specjalizującym się w windykacji powinna przekroczyć 18 mld zł. Głównym źródłem wzrostu będzie dalszy napływ wierzytelności masowych i konsumenckich stanowiących około 60-70% całości obrotów polskich firm windykacyjnych.

Wojciech Bogusławski, Dyrektor Integral Collections komentuje: „Jesteśmy świadkami wielu ciekawych trendów zachodzących na polskim rynku wierzytelności, które w 2012 roku będą nabierały tempa. Obserwujemy większą skłonność banków, innych instytucji finansowych oraz firm z sektora telekomunikacyjnego do sprzedaży dużych pakietów wierzytelności co ma istotny wpływ na wzrost segmentu wierzytelności masowych”.

Analitycy Integral Collections zwracają również uwagę na silne tendencje w sektorze wierzytelności komercyjnych. „W wielu branżach gwałtownie pogarsza się struktura należności i rosną wielomiesięczne zatory płatnicze. Obserwujemy jednak sytuację, gdzie wielu przedsiębiorców zwleka lub nie podejmuje żadnych działań windykacyjnych w obawie przed utratą kontrahentów. W wielu przypadkach firmy zgłaszają się do nas gdy na windykację jest już bardzo późno. Szczególne trudna sytuacja panuje w branży budowlanej. Spadek inwestycji, duża konkurencja, specyfika realizacji przedsięwzięć, realizowanie projektów na granicy opłacalności powodują, że opóźnienia w zapłacie należności staja się poważnym problemem. Złe sygnały płyną też z branży mięsnej gdzie notuje się istotny spadek  rentowności i wzrastają zatory płatnicze.  Przyczyną są tu wyższe ceny żywca i rosnące koszty produkcji.” komentuje Wojciech Bogusławski

Według obserwacji specjalistów z Integral Collections nadal dominującą formą przekazywania spraw będzie windykacja na zlecenie jednak coraz większy udział w rynku stanowią zakupy pakietów wierzytelności.

Wojciech Bogusławski zwraca uwagę na zachodzące zmiany w firmach windykacyjnych. „Z pewnością obserwujemy szybki proces profesjonalizacji i zmiany wizerunku firm zarządzania należnościami. Pracują one mocno nad podniesieniem kompetencji i własną reputacją. Istotnym obszarem, w którym następują zmiany jest usprawnianie wymiany informacji z klientem. W aktualnej sytuacji liderzy rynku zaczynają oferować usługi komplementarne. Z jednej strony rozszerzają zakres usług prewencyjnych z drugiej zaś pojawiają się nowe produkty zawierające w sobie nie tylko usługę windykacji ale także element finansowania” komentuje Wojciech Bogusławski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu