WaMABOSs – Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Dziś rozpoczęto innowacyjne przedsięwzięcie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego o nazwie WaMaBOSs. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu została szczegółowo opracowana przy udziale najwybitniejszych przedstawicieli Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Fundacji CSR a także przez Centrum Rehabilitacyjne PETREA – międzynarodowych partnerów z Finlandii.

W okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku, w Województwie Warmińsko-Mazurskim zostaną opracowane, wdrożone i upowszechnione unikatowe mechanizmy społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ciągu tego czasu planowane jest zawiązanie sieci współpracy oraz opracowanie dwóch modeli wspierających wdrożenie strategii CSR w tych przedsiębiorstwach, w oparciu o fińskie rozwiązania systemowe, które powszechnie są uznawane za jedne z najlepszych na świecie. Eksperci podzielili prace na dwa podstawowe etapy. Pierwszym zadaniem będzie przeprowadzenie badań socjologiczno-ekonomicznych sektora MMŚP z terenu Warmii i Mazur, których wyniki pozwolą na odpowiednie ukierunkowanie rozwiązań poprzez analizę potrzeb i możliwości przedsiębiorców. Następnie zaplanowano przeprowadzenie licznych szkoleń mających na celu m.in. przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób z grupy wiekowej +45, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Szkolenia skierowane do pracowników działu kadr i kadry zarządzającej pozwolą na zdobycie fachowej wiedzy oraz pozyskanie narzędzi niezbędnych do budowania i wdrażania strategii CSR, z uwzględnieniem modelu „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.

„Finowie z Centrum Rehabilitacyjnego PETREA w Turku podzielą się z mieszkańcami naszego Województwa unikatową wiedzą dotyczącą wdrażania strategii odpowiedzialności społecznej i zaangażowania. W Finlandii od lat funkcjonują sprawne modele, które – po zastosowaniu – również nam pozwolą aktywizować grupy wiekowe osób z różnymi predyspozycjami i wykształceniem, cierpiące na tzw. wypalenie zawodowe. Mamy nadzieję, że szkolenia skierowane do pracowników działu kadr i kadry zarządzającej pozwolą na zdobycie fachowej wiedzy oraz pozyskanie narzędzi niezbędnych do budowania i wdrażania strategii CSR, w tym również modelu „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” – powiedziała Pani Eliza Popławska-Jodko – kierownik projektu z Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych

Równolegle, w ramach projektu zostanie utworzone Forum WaMaBOSs – Warmińsko-Mazurski Biznes Społecznie Odpowiedzialny tj. platforma współpracy zrzeszającej przedsiębiorców i ich związki, instytucje otoczenia biznesu, samorządy i inne instytucje. Taka społeczna przestrzeń wymiany doświadczeń będzie miała za zadanie inicjować powstawanie nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej pracodawców a także pozwoli promować przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych. Specjalnie w tym celu przygotowano stronę internetową www.wmcentrum-scr.net.

Realizatorzy projektu pragną również zachęcić wszystkich przedsiębiorców Warmii i Mazur do udziału w konkursie, w którym podczas Wielkiej Gali Marszałek Województwa wręczy statuetkę WaMaBOSs.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu