SARE realizuje cele emisyjne i podbija świat

Ekspansja zagraniczna to kolejny krok w rozwoju lidera rynku e-mail marketingu w Polsce, Grupy Kapitałowej SARE S.A. Firma jest już obecna w 20 krajach na całym świecie. Obecnie opracowywane są ostatnie szczegóły planu rozwoju eksportu Grupy, który wskaże kierunki ekspansji zagranicznej firmy na najbliższe lata.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku SARE S.A. rozpoczęła intensywne działania w celu pozyskania partnerów handlowych oraz klientów z zagranicy. Opracowane zostały systemy i warunki współpracy z partnerami z zagranicy oraz przeprowadzono prace modernizacyjne autorskiego systemu e-mailingowego uruchamiając nowe wersje językowe narzędzia.

– Ostatnie miesiące były czasem wytężonej pracy nad wdrażaniem planów ekspansji zagranicznej. W tym celu zdecydowaliśmy o podniesieniu liczby zatrudnionych specjalistów odpowiedzialnych za rynki zewnętrzne – dodaje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE S.A.

Na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać – SARE jest już obecne na rynkach ukraińskim i słowackim, a wkrótce zostaną zawarte umowy o współpracy z agencjami działającymi w innych krajach, nie tylko europejskich. Warto dodać że z usług SARE korzystają już firmy z ponad 20 krajów na całym świecie co znacznie umacnia konkurencyjność polskiej firmy na rynku globalnym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu