Trigon Dom Maklerski uruchamia platformę do handlu energią

Trigon Dom Maklerski uruchomił elektroniczną platformę do handlu energią, która umożliwia składanie i obsługę zleceń oraz dostęp online do rachunków i informacji giełdowych. Jest to kolejny etap rozwoju obecności firmy na rynku energii, który należy do jednego z rozwojowych segmentów działalności Trigon. Platforma powstała we współpracy z firmą Transition Technologies, która jest liderem w dostarczaniu usług inżynierskich oraz oprogramowania dla Rynku Energii i Gazu w kraju i na świecie.

Platforma, którą uruchomił Trigon, ma na celu umożliwienie bezpośredniego dostępu do handlu energią elektryczną. Daje ona użytkownikom możliwość składania zleceń na wszystkie instrumenty notowane na rynkach energii elektrycznej i Rynku Praw Majątkowych prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii oraz poee co znacznie ułatwi proces handlu energią. Platforma korzysta z wielu funkcjonalnych rozwiązań. Jej użytkownicy mają dostęp online do danych rynkowych (m.in.: cena maksymalna i minimalna, wolumen obrotu, kursy ostatnich transakcji, ceny otwarcia). Mają także możliwość wycofania złożonych zleceń, ich parametryzacji, wykorzystania różnych typów i warunków zleceń (np. stop loss), podglądu statusu zleceń zarówno w domu maklerskim, jak i w systemie giełdowym, wreszcie możliwość filtrowania zleceń i zawartych transakcji według różnych kryteriów (np. data, rynek).

Korzystanie z platformy ułatwia także możliwość generowania raportów zleceń, raportów zawartych transakcji oraz grafików dobowo-godzinowych w formacie xls. W dalszym etapie użytkownicy będą mieli możliwość obserwowania stanu swoich finansów i składania dyspozycji przelewu środków. Interfejs platformy został przygotowany w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

– Uruchomienie platformy do handlu energią to kolejny etap budowania naszej pozycji na rynku energii. Do rozwoju naszej działalności w tym obszarze skłania nas zainteresowanie handlem energią elektryczną zarówno wśród firm energetycznych jak i odbiorców końcowych. Na świecie rynki towarowe w tym energetyczne są wielokrotnie większe niż akcyjne jeśli chodzi o wolumen obrotu, wierzymy, że w Polsce będzie podobnie – mówi Przemysław Schmidt, Przewodniczący Rady Nadzorczej Trigon Domu Maklerskiego.

Trigon posiada wieloletnie doświadczenie na rynku energetycznym. Trigon był m.in. jednym z założycieli i pierwszych uczestników tego parkietu.

– W listopadzie 2010 r. zawarliśmy pierwszą transakcję na rachunek klienta na Rynku Dnia Następnego, Trigon DM był wówczas jednym z trzech domów maklerskich obecnych na TGE. Od tej pory intensywnie rozwijamy ofertę dotyczącą Giełdy Energii, którą kierujemy do wszystkich uczestników rynku energii, w tym do wytwórców energii elektrycznej, przedsiębiorstw obrotu energią oraz odbiorców końcowych. W zeszłym roku zbudowaliśmy także specjalny zespół doświadczonych maklerów, który zajmuje się wyłącznie rynkami towarowymi – mówi Przemysław Schmidt.

Rynek energii elektrycznej rośnie w Polsce w szybkim tempie. Wolumen energii zakontraktowanej na TGE w 2011 r (od stycznia do listopada) wyniósł 111,356 TWh, co stanowi ponad 80proc. wzrost do analogicznego okresu w 2010 r.

Trigon Dom Maklerski jest jednym z założycieli Towarowej Giełdy Energii, wspólnie z klientami i partnerami współtworzył rynek energii w Polsce. Trigon posiada uprawniania do reprezentacji klientów na kluczowych rynkach związanych z obrotem energią. Jest członkiem TGE, posiada status uczestnika obrotu na poee Rynku Energii Elektrycznej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest także członkiem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, a także Giełdowej Izby Rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu