Światowy Dzień Nerek 08.03.2012

Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) obchodzony jest w roku 2012 po raz siódmy. Idea obchodów tego dnia zrodziła się wśród kilku organizacji międzynarodowych, takich jak: Światowa Federacja Narodowych Fundacji Nefrologicznych, Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne, Europejskie Stowarzyszenie Nefrologiczne  i wiele innych.

Ze strony polskiej od samego początku obchody Światowego Dnia Nerek są organizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Stowarzyszenie Nefrologia Polska (odpowiednik Narodowej Fundacji Nefrologicznej), Krajowy Zespół Konsultanta Medycznego w dziedzinie Nefrologii oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

Głównym celem ustanowienia tego dnia było i jest zwrócenie uwagi na problemy związane z występowaniem chorób nerek w społeczeństwie. Jak bowiem wynika z szeregu badań populacyjnych przeprowadzonych w wielu krajach na różnych kontynentach, co najmniej 10-12% ludzkości cierpi na przewlekłą chorobę nerek w różnym stopniu zaawansowania. Podobne dane przynosi badanie epidemiologiczne PolNef przeprowadzone w mieście i gminie Starogard Gdański na Pomorzu. Oznacza to, że problem ten dotyczy na całym świecie blisko 500-600 mln ludzi, a w Polsce ponad 4 mln osób. Uświadomienie tego faktu jest ogromnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, iż istnieje szereg niefarmakologicznych i farmakologicznych metod nefroprotekcji czyli ochrony przed rozwojem i/lub postępem przewlekłej choroby nerek.

Celem tegorocznego Światowego Dnia Nerek jest promowanie dawstwa nerek jako inicjatywy chroniącej życie  A hasłem przewodnim tegorocznego Dnia  jest:

„Ofiaruj – Nerki dla życia – Otrzymaj” (ang. Donate – Kidneys for Life – Receive)

Transplantacja nerki jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego pacjentów z nieodwracalną, schyłkową niewydolnością nerek (5 stadium przewlekłej choroby nerek). Rozpoczęcie leczenia nerkozastępczego zazwyczaj polega na rozpoczęciu dializ a następnie przeprowadzeniu badań na podstawie, których można włączyć chorego  na listę oczekujących na przeszczepienie nerki. W przypadku oczekiwania na przeszczepienie nerki od dawcy zmarłego nie ma gwarancji na transplantację  zanim pojawi się konieczność leczenia dializami.

Wyniki transplantacji nerek od dawców żywych przewyższają te uzyskane przy przeszczepianiu nerek od dawców zmarłych.  W Polsce  przeszczepianie nerek od dawców żywych nie jest częste i stanowi od 2 do 5% wszystkich transplantacji. Dla porównania w innych krajach  europejskich czy USA odsetek ten stanowi nawet od 20 do 60% wszystkich przeszczepień. W sytuacji niedoboru narządów od dawców zmarłych istotne wydaje się popularyzowanie przeszczepiania nerek od dawców żywych zarówno w społeczeństwie jak i wśród pracowników ochrony zdrowia mających wpływ na podejmowanie decyzji przez chorych i ich rodziny.

Nie wszyscy chorzy z przewlekłą chorobą nerek muszą dojść do jej 5 stadium kiedy do konieczna jest kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego. Zawsze należy pamiętać, iż gdy choroba wykryta jest  we wczesnym stadium zaawansowania to szansa na jej wyleczenie lub  zahamowanie dalszego uszkadzania lub chociaż zwolnienie tempa uszkadzania jest duża.

Pierwszą oznaką uszkodzenia nerek jest obecność albumin w moczu. Badanie moczu pozwala na wykrycie nawet niewielkiej ich ilości już na początku choroby. Dodatkowo bardzo często w tej grupie chorych współistnieje nadciśnienie tętnicze. Dlatego też regularna i dobra kontrola ciśnienia tętniczego oraz właściwe leczenie cukrzycy stanowią podstawowe kanony skutecznej nefroprotekcji. Stąd tak ważna jest świadomość o konieczności okresowej kontroli ciśnienia tętniczego, oznaczania mikroalbuminurii, okresowego badania stężenia glukozy we krwi.

Taką możliwość będą mieli mieszkańcy Trójmiasta w dniu 08.03.2011 (czwartek), w godzinach 1200– 1600 , w Galerii Handlowej„Madison”. W tym dniu dyżurować będą przedstawiciele Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Serdecznie zapraszamy!

http://www.madison.gda.pl/news/103.html

1 Dzień Nerki, Galeria Handlowa Madison, galeria Madison, Madison, Monika Trzcińska, Nerki, Światowy Dzień Nerki, Transplantacja, Transplantacja Nerki

Informację merytoryczną przygotowali:

Prof. Alicja Dębska-Ślizień

Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie  Nefrologii

oraz

Prof. Bolesław Rutkowski

Kierownik Katedry Nefrologii
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Gdańskiego Uniwersytetu    Medycznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii

 

Informację PR przygotowała:

Monika Trzcińska
Dyrektor Marketingu

Galeria Handlowa Madison

Javin Investments Sp. z o.o. – Zarządca Obiektu
ul. Gnilna 2, 80-847 Gdańsk
tel. +48 58 766 75 30
fax  +48 58 766 75 25
mtrzcinska@madison.gda.pl
www.madison.gda.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu