On Board PR wspiera Republikę Marzeń Fundacji Anny Dymnej

On Board PR będzie wspierać działania komunikacyjne Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście” organizowanego przez Republikę Marzeń Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Po wieloletniej współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego On Board PR w ramach działalności pro bono zajmie się również czynnym wsparciem komunikacyjnym dla Republiki Marzeń Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, która jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. Agencja będzie wspierać aktywnie swoją wiedzą i doświadczeniem działalność biura prasowego, nagłaśniać i promować konkurs oraz pozyskiwać patronów medialnych wydarzenia.

Konkurs kierowany jest do osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia, które tworzą poezję. Mogą to być osoby piszące rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami (z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych). Tematyka prac zgłaszanych na konkurs jest dowolna.

Nagrodą główną dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście” oraz osób wyróżnionych jest udział we wspólnym tomiku poezji, wydanym przez fundację Anny Dymnej. Organizator przewiduje również nagrody pieniężne dla autorów najlepszych wierszy.

Zwycięzców konkursu poetyckiego wyłoni Jury w składzie: Anna Dymna, Janina Graban, Józef Baran, Leszek Aleksander Moczulski i Adam Ziemianin. Wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca 2012 roku podczas IX Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” na Rynku Głównym w Krakowie.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Jej głównym celem jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie. To właśnie dla nich Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Artystycznej, „Teatr Radwanek” oraz współorganizuje Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. Dzięki wpłatom 1% Darczyńców, Fundacja wybudowała w podkrakowskich Radwanowicach „Dolinę Słońca”, ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny, który wkrótce będzie służył osobom niepełnosprawnym intelektualnie (w tej chwili trwa wyposażanie ośrodka).

Z myślą o dzieciach i osobach dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, Fundacja organizuje Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, „Każdy ma swoje Kilimandżaro”, a także prowadzi Akademię Odnalezionych Nadziei. Rozpoczęła również budowę ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego „Spotkajmy się”, który będzie służył osobom niepełnosprawnym z całej Polski.

Aby aktywizować, nie tylko społecznie, ale również zawodowo, osoby niepełnosprawne Fundacja założyła Spółdzielnię Socjalną Republika Marzeń „Mimo Wszystko”. Prowadzi również 191 subkont dla dzieci i osób dorosłych, które zmagają się z ciężkimi chorobami i niepełnosprawnością, funduje stypendia, sprzęt i turnusy rehabilitacyjne. W ciągu 7 lat istnienia udzieliła pomocy ponad 11 tysiącom osób niepełnosprawnych z całej Polski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu