XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rozpoczyna się projekt „Szkoła demokracji – czyli XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, którego finał odbędzie się  1 czerwca 2012 roku podczas debaty w Sejmie. Zanim jednak uczestnicy projektu zasiądą w ławach poselskich, będą przeprowadzać w swoich szkołach i miejscowościach debaty na tematy związane z demokracją w szkole i funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego. Organizatorem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, Kancelaria Sejmu RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Celem projektu edukacyjnego „Szkoła demokracji – czyli XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży” jest pokazanie uczniom możliwości zaangażowania się w działania na rzecz swojej szkoły oraz zwiększenie wiedzy o szkolnych instytucjach demokratycznych. W projekcie, mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie projektu www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy.

Zespoły będą miały do wykonania zadanie: zorganizowanie debaty we własnej szkole, a następnie przedstawienie i umieszczenie relacji z jej przebiegu i wyniku na platformie konkursowej. Celem debaty będzie podjęcie w szkołach konkretnych działań i rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie samorządu uczniowskiego. Ponadto, debaty mają być zachętą do refleksji na temat roli instytucji demokratycznych w szkole.

Komisja konkursowa wyłoni spośród zgłoszeń 330 zespołów, czyli 460 osób, które wezmą udział w dalszej części projektu. Podczas posiedzenia komisji sejmowej 13 maja 2012 roku oraz obrad plenarnych 1 czerwca 2012 roku młodzi posłowie i posłanki wypracują uchwałę dotyczącą zaleceń w zakresie funkcjonowania demokracji w szkole i szkolnych instytucji demokratycznych. Wezmą też udział w przygotowanych przez organizacje pozarządowe warsztatach doskonalących umiejętności przydatne w samodzielnym realizowaniu projektów społecznych. Więcej informacji o projekcie na stronie www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu