Przejdź do treści

Więcej wolnego oprogramowania na platformie Windows Azure

Wykorzystanie platformy Microsoft Windows Azure dla uruchamiania otwartych projektów i aplikacji stworzonych z wykorzystaniem przede wszystkim technologii Open Source, dynamiczny rozwój otwartego oprogramowania na tej platformie oraz promowanie dobrych praktyk interoperacyjności w Polsce, otwartych standardów i otwartych danych, to trzy główne obszary współpracy Microsoft i Fundacji Aegis.

27 lutego w Szczecinie obie organizacje uzgodniły szczegóły współpracy w zakresie popularyzowania projektów otwartego oprogramowania na platformie systemowej Microsoft Windows Azure. Oficjalne ogłoszenie współpracy miało miejsce w audycji „Trącić Myszką” na antenie Polskiego Radia Szczecin.

Firma Microsoft, jako jeden z liderów branży IT na świecie, jeden z największych producentów oprogramowania oraz firma, która ma olbrzymi wpływ na kształtowanie standardów i określanie zasad interoperacyjności w branży IT, jest jednocześnie od wielu lat zaangażowana w otwarte projekty. Microsoft czynnie wspiera twórców otwartego oprogramowania i bierze udział w życiu społeczności Open Source w Polsce i na świecie. Firma Microsoft, jako twórca systemów z rodziny Windows oraz narzędzi dla twórców oprogramowania na tę platformę, będzie partnerem do budowy tej „interoperacyjnej” społeczności, której olbrzymi potencjał może przyczynić się do wzrostu innowacyjności w polskiej branży IT.

„Microsoft, ma duży wpływ na kształtowanie standardów i zasad interoperacyjności w branży IT. Od wielu lat angażujemy się w otwarte projekty widząc i rozumiejąc ich znaczenie dla naszych klientów. Czynnie współpracujemy z twórcami otwartego oprogramowania, organizacjami i fundacjami wspierającymi. Na świecie są to m.in. Fundacja Apache, Linux Foundation czy Open Knowledge Foundation. Jednak w Polsce brakowało dotychczas organizacji skoncentrowanej na całości ruchu Open Source otwartej na współpracę. Bardzo cieszę się, że po długim okresie wzajemnego poznawania się i zdobywania zaufania, udało nam się porozumieć. Jestem przekonany, że partnerstwo rozwinie się w wiele wspólnych projektów z korzyścią dla wszystkich użytkowników.” – powiedział Ryszard Dałkowski z polskiego oddziału Microsoft.

„Największym wyzwaniem dla wszystkich tych, którzy są zaangażowani w propagowanie otwartych rozwiązań i interoperacyjności, jest przekonanie do nich tych, którzy nie są świadomi ich wagi. Mając na względzie, że często oprogramowanie lub rozwiązania częściowo lub całkowicie zamknięte są świadomym wyborem użytkownika i wynikają np. z konkurencyjności tych rozwiązań, podjęliśmy decyzję o nawiązaniu współpracy z liderami tej części branży IT. Ci, którzy śledzą polską scenę wolnego i otwartego oprogramowania nie są zapewne zaskoczeni tym, że pierwszą firmą z którą nawiązujemy współpracę jest firma Microsoft. Od dłuższego czasu ta jedna z największych korporacji w świecie IT, której fundamentem jest oprogramowanie własnościowe, buduje mosty do świata otwartego oprogramowania i otwartych standardów i trzeba przyznać, że wychodzi im to całkiem nieźle. Wspólną płaszczyzną dla działań fundacji Aegis i firmy Microsoft, jest przekonanie twórców i użytkowników obu tych światów, że mogą one współistnieć i bardzo sprawnie się uzupełniać. Najlepszym tego przykładem jest Microsoft Windows Azure – platforma cloud computing, mająca olbrzymi potencjał dla otwartych projektów.” – powiedział Michał Smereczyński z Fundacji Aegis.

Fundacja Aegis jest polską fundacją parasolową dla otwartych projektów. Zajmuje się wsparciem technologicznym, prawnym, społecznościowym i biznesowym dla projektów związanych z wolnym i otwartym oprogramowaniem, otwartymi standardami, a także otwartymi danymi i interoperacyjnością. Aegis pełni także rolę węzła komunikacyjnego pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekty znajdujące się pod egidą fundacji, a światem biznesu i rynkiem zatrudnienia. Fundacja, we współpracy z partnerami biznesowymi, takimi jak Microsoft, będzie także prowadzić działalność wydawniczo-edukacyjna oraz stymulować społeczności zgromadzone wokół wolnego i otwartego oprogramowania do bardziej aktywnego działania w sferze biznesowej. Fundacja Aegis współpracuje m.in. ze Szczecińską Grupą Użytkowników Linuksa i Uniksa oraz środowiskiem open source w Polsce.

„Fundacja Aegis wypełnia lukę w społeczności open source i interoperacyjności w Polsce. Powstała w Szczecinie by pomagać przerodzić pomysły związane z otwartym oprogramowaniem, otwartymi standardami, otwartymi danymi i interoperacyjnością w „żywe” projekty. Dlatego też cieszy jeden z pierwszych projektów uruchamiamy z Microsoft. Przy okazji, Fundacja będzie miała możliwość pomagać w skomplikowanych kwestiach natury licencyjnej i prawnej oraz, jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce – wdrażać projekty związane z otwartymi danymi i ponownym wykorzystaniem informacji publicznej, które również wywołują wiele wątpliwości natury prawnej i technologicznej. Możliwość powstania tej fundacji to też przykład tego, że w Szczecinie mogą pojawić się ciekawe projekty dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób i instytucji takich jak SzLUUG i TechnoPark Pomerania.” – powiedział Rafał Malujda z Fundacji Aegis.

Nadrzędnym celem Fundacji Aegis jest zbudowanie polskiej społeczności twórców wolnego i otwartego oprogramowania oraz otwartych standardów, wywodzącej się nie tylko z grup użytkowników systemów Unix i Linux. Będzie to służyć tworzeniu większej świadomości konieczności zapewnienia interoperacyjności systemów informatycznych, szczególnie w segmencie publicznym.

Prace prowadzone przez Fundację Aegis z firmą Microsoft są czynnie wspierane przez Technopark Pomerania oraz lokalną społeczność. Wstępna lista wspólnych projektów obejmuje 2 z 3 podstawowych obszarów współpracy. Jest to jeden projekt wydawniczy i dwa związane problematyką informacji publicznej i otwartych danych.