SAP wprowadza nową wersję rozwiązania Afaria

Afaria 7.0 jest wyposażona w nowy interfejs użytkownika, zapewnia integrację z portalem aplikacyjnym SAP® Store oraz udostępnia nowe możliwości analityki mobilnej, dzięki czemu zarządzanie środowiskiem mobilnym staje się bardziej skuteczne, a dystrybucja aplikacji uproszczona.

Firma SAP AG poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej wersji wiodącego rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi Afaria®, tworząc tym samym nowe możliwości coraz skuteczniejszego zarządzania lawinowo rosnącą liczbą urządzeń, sieci i aplikacji mobilnych w firmach. Dzięki rozwiązaniu Afaria w wersji 7.0 SAP umożliwi działom informatyki efektywniejsze zarządzanie aplikacjami i urządzeniami mobilnymi za pomocą nowego interfejsu użytkownika (UI), który upraszcza administrowanie, usprawnia przepływ pracy oraz zwiększa możliwości integracji. Niniejsza informacja prasowa została ogłoszona na konferencji Mobile World Congress 2012, która odbywa się w dniach od 27 lutego do 1 marca w Barcelonie.

Coraz więcej kluczowych funkcji biznesowych jest obsługiwanych przez środowiska mobilne, a pracownicy coraz częściej pracują zdalnie – z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dlatego zarządzanie takimi środowiskami mobilnymi oraz ich bezpieczeństwo nabrało krytycznego znaczenia. Nowa wersja rozwiązania Afaria firmy SAP to ważna innowacja, która ma zapewnić pracownikom przedsiębiorstw komfort pracy mobilnej podobny do tego, jaki mają klienci indywidualni, upraszczając jednocześnie zarządzanie i obniżając koszty infrastruktury informatycznej.

„Afaria to znane i dojrzałe rozwiązanie, które rozwinęło się w ciągu ostatnich dziesięciu lat do postaci kompleksowej platformy zarządzania środowiskami mobilnymi” ― powiedziała Stacy Crook, starszy analityk w dziale analiz rynku rozwiązań mobilnych dla przedsiębiorstw (Mobile Enterprise Research) w firmie IDC. „W najnowszej wersji rozwiązania Afaria firma SAP całkowicie zreorganizowała i uprościła konsolę administracyjną, przyspieszając i upraszczając zarządzanie środowiskami mobilnymi z punktu widzenia użytkowników, kierowników działów informatyki oraz dostawców usług mobilnych. Rozszerzenia te mogą przynieść klientom znaczne korzyści, gdyż liczba urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwach zaczyna przekraczać liczbę komputerów osobistych i działy informatyki potrzebują uproszczonego, ekonomicznego narzędzia do zarządzania środowiskiem mobilnym.”

Przystosowywanie prywatnych urządzeń pracowników do pracy na rzecz przedsiębiorstwa

Z uwagi na wzrost liczby prywatnych urządzeń mobilnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, firma SAP planuje udostępnić kierownikom działów informatyki prosty, zautomatyzowany sposób konfigurowania i zabezpieczania tych urządzeń za pomocą rozwiązania Afaria. Rozwiązanie to oferuje następujące możliwości:

  • Portale samoobsługowe dla użytkowników, które pozwolą znacznie zmniejszyć obciążenia działu informatyki, umożliwiając użytkownikom samodzielne rejestrowanie urządzeń i zarządzanie nimi.
  • Narzędzia do zarządzania aplikacjami, które pozwolą pracownikom zachować wysoką produktywność poprzez bezproblemowe udostępnianie aplikacji oraz aktualizacji i zabezpieczeń do nich, a także integrację ze sklepem internetowym SAP® Store.
  • Zabezpieczenia urządzeń, które zapewniają ochronę poufnych danych korporacyjnych, nie wywierając jednocześnie żadnego wpływu na dane osobiste.
  • Kontrola kosztów telekomunikacyjnych, która pomoże ograniczyć całkowity koszt posiadania (TCO) środowiska mobilnego poprzez wysyłanie z wyprzedzeniem stosownych ostrzeżeń.

Uproszczone administrowanie z poziomu jednej konsoli

Różnorodność typów urządzeń, sieci i aplikacji mobilnych spowodowała konieczność większego nadzoru nad infrastrukturą informatyczną. Firma SAP rozwiązuje ten problem, koncentrując się w nowej wersji Afarii na zapewnieniu łatwej obsługi środowiska mobilnego z poziomu jednej konsoli do zarządzania. Konsola ta oferuję następujące możliwości i funkcje:

  • Nowy interfejs użytkownika (UI), który wymaga mniejszej liczby kliknięć w celu wykonania różnych funkcji, co sprawia, że jest łatwiejszy w obsłudze dla użytkowników i administratorów. Interfejs ten jest zoptymalizowany pod kątem interakcji z tabliczką dotykową, można więc uzyskać do niego dostęp z poziomu ów i tabletów.
  • Nowa warstwa interfejsów programowania API do usług internetowych, która zapewnia pełny dostęp do nich klientom i partnerom; pomaga zapewnić integrację z systemami przedsiębiorstwa poprzez automatyzację komunikacji pomiędzy narzędziami do zarządzania urządzeniami mobilnymi (mobile device management ― MDM) a systemami korporacyjnymi.
  • Integracja z portfolio SAP® BusinessObjects™, co zapewnia dostęp do nowych narzędzi raportowania wyposażonych w zaawansowane możliwości analizy danych biznesowych i generowania raportów na różnych poziomach szczegółowości.
  • Proste, szybkie przepływy pracy upraszczające typowe zadania, zapewniające maksymalną wydajność działu informatyki oraz efektywność stanowiska pomocy dzięki intuicyjnemu, skonsolidowanemu interfejsowi użytkownika.
  • Administrowanie z dowolnego miejsca dzięki dostępowi do konsoli administracyjnej z poziomu przeglądarek internetowych Internet Explorer, Google Chrome, Safari i Mozilla Firefox.
  • Zarządzanie kosztami telekomunikacji (Telecommunication expense management ― TEM), co pozwala administratorom lepiej zarządzać kosztami komunikacji mobilnej, takimi jak koszty roamingu usług głosowych i usług przesyłania danych.

„Konsumeryzacja infrastruktury informatycznej stymuluje kierunki innowacyjności w SAP i sprawia, że staramy się udostępnić klientom kompleksową i elastyczną, a także maksymalnie uproszczoną platformę do zarządzania środowiskami mobilnymi, w tym do zarządzania urządzeniami mobilnymi” ― powiedział Sanjay Poonen, prezes działu rozwiązań globalnych (Global Solutions) w firmie SAP. „Nowy, znakomity interfejs użytkownika znacznie poprawia komfort pracy użytkowników, pomagając jednocześnie obniżyć koszty zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa. Nowa wersja rozwiązania Afaria udostępnia szeroką gamę możliwości ― od zapewniania dostępu do sklepu z aplikacjami mobilnymi dla przedsiębiorstw, przypominającego sklepy internetowe dla klientów indywidualnych, aż po generowanie błyskawicznych analiz umożliwiających szybkie podejmowanie decyzji. Gwarantuje tym samym ochronę inwestycji klientów, stwarzając podstawy do wdrażania innowacji również w przyszłości”.

Internetowa prezentacja na żywo, w tym wirtualna wycieczka z przewodnikiem po funkcjach rozwiązania Afaria 7.0, została zaplanowana na 21 marca 2012 r (rejestracja). Więcej informacji, w tym blogi, zdjęcia produktów oraz inne materiały z konferencji Mobile World Congress 2012, można znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP (SAP Newsroom). Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter w wątkach at @sapnews, @sapmobile i @MobileWork.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu