Otwarcie poradni genetycznej NZOZ Genomed w Lublinie

To nowa prywatna poradnia genetyczna w Lublinie. Placówka mieści się przy ul. T. Zana 29/XIX (na terenie Top Medical). Personel stanowią lekarze z wieloletnim doświadczeniem w zakresie genetyki klinicznej i onkologicznej. Do końca kwietnia usługi NZOZ Genomed są wykonywane w promocyjnych cenach.

„Nowe miejsce wypełnia niszę prywatnego poradnictwa genetycznego w regionie, dając wszystkim zainteresowanym możliwość skorzystania z konsultacji genetycznych oraz wykonania badań diagnostycznych. Dużym komfortem dla pacjentów będzie krótki czas oczekiwania na wizytę oraz na wyniki badań diagnostycznych.” – mówi kierownik NZOZ Genomed dr n.med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska.

Działający od 2009 r. NZOZ Genomed umożliwia przeprowadzenie diagnostyki chorób dziedzicznych i predyspozycji do ich wystąpienia. Metoda identyfikacji defektów molekularnych oparta jest na wysoce czułej technice sekwencjonowania, co pozwala obecnie na skuteczne wykrycie nawet bardzo rzadkich błędów genetycznych. Genomed w swojej ofercie ma diagnostykę ponad 100 chorób, zarówno tych częstych (np. niepłodności, zakrzepicy żył, kardiomiopatii), jak również tych niezmiernie rzadkich (np. choroba Krabbego, mukopolisacharydoza). Atutem Genomedu, jako praktycznie jedynej takiej jednostki w kraju, jest możliwość opracowania badania diagnostycznego pod kątem pacjenta i jego rodziny. Wynik badania diagnostycznego zawiera analizę DNA i interpretację uzyskanych wyników molekularnych.

NZOZ Genomed należy do Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka,posiada stosowne certyfikaty europejskich i amerykańskich instytucji  kontrolujących centra genetyczne.

Podczas trwającego XI Tygodnia Mukowiscydozy, NZOZ GENOMED zaoferował 70 bezpłatnych badań, a także badania w specjalnej cenie (rabat 30%). Zgłoszenia na badania w specjalnej cenie będą przyjmowane w okresie od 28 lutego do 5 marca. Badanie skierowane jest zarówno do osób z podejrzeniem mukowiscydozy, jak i chcących wykonać test ewentualnego nosicielstwa.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu