Opulentia S.A. finansowym debiutem roku

Za nami kolejna edycja Gali Osobowości i Sukcesy Roku 2011. W warszawskim hotelu Radisson Blue nagrodzono także przedstawicieli biznesu. Podczas tegorocznej Gali za Debiut Roku w kategorii Finanse uznano Opulentia S.A. Symboliczną statuetkę w imieniu firmy odebrał Prezes Zarządu – Sebastian Filaber.

– Otrzymane wyróżnienie uwiarygodnia działalność naszej firmy i stanowi potwierdzenie skutecznego modelu biznesowego oraz kompetencji całego zespołu. Dzięki posiadanemu zapleczu finansowemu i zgromadzonej grupie specjalistów jesteśmy stabilną firmą realizującą nie tylko dochodowe, ale też bezpieczne inwestycje – mówi Sebastian Filaber, Prezes Zarządu Opulentia S.A.

Opulentia S.A. prowadzi swoją działalność wzorując się na zasadach funkcjonowania funduszu private-equity. Firma lokuje własne aktywa oraz wniesione przez zewnętrznych inwestorów, w dochodowe przedsięwzięcia na polskim rynku nieruchomości.

Spółka specjalizuje się w realizacji małych i średnich projektów. Głównie są to osiedla i budynki wielorodzinne z lokalami nieprzekraczającymi 60 m2. Opulentia Real Estate Sp z o.o., będącą spółką zależną Opulentia S.A., jest obecnie inwestorem realizującym projekt budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Tomcia Palucha. Inwestycja będzie posiadała 111 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie budowy planowane jest na III kwartał 2012 roku. Za wykonanie projektu architektonicznego odpowiedzialna jest pracownia AGK Architekci.

– W realizowanych przedsięwzięciach występujemy jako inwestor główny lub wspomagający. Angażujemy wyłącznie bezpieczny pułap od 10 do 30% wartości inwestycji. Nasza polityka inwestycyjna bardzo dobrze sprawdza się w przypadku rodzimego rynku skutkując wysokimi stopami zwrotu z zaangażowanego kapitału. Swoistym buforem bezpieczeństwa jest obecność w projektach banków jako współinwestorów. Nadzór i kontrola ze strony takich instytucji skutkuje gwarancją powodzenia inwestycji – uważa Adam Duszyński, Dyrektor Inwestycyjny w Opulentia S.A.

W swojej ofercie spółka posiada produkty inwestycyjne w postaci obligacji w PLN, EURO i USD. W polskiej walucie sprzedawane są trzyletnie obligacje „Regularny Zysk” o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 PLN i rocznym oprocentowaniu 12,9% oraz dwuletnie obligacje „Super Procent” o wartości nominalnej 50 000 PLN i rocznym oprocentowaniu 14,9%. Spółka emituje również trzyletnie obligacje „Euro 2012” o wartości 5 000 euro i „Mocny Dolar” o wartości 5 000 USD. Roczne oprocentowanie w obu wypadkach wynosi 8%.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu