KUKE gospodarzem seminarium członków Unii Berneńskiej

1 – 2 marca br. w Warszawie odbędzie się dwudniowe seminarium członków Unii Berneńskiej poświęcone odszkodowaniom i windykacji („The Claims & Recoveries Meeting”). Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych już po raz drugi jest gospodarzem międzynarodowego spotkania firm ubezpieczeniowych udzielających ochronę należności eksportowych.

W tegorocznym seminarium weźmie udział blisko 100 przedstawicieli z 31 krajów członkowskich Unii Berneńskiej, w tym z większości krajów Unii Europejskiej oraz z tak odległych państw, jak Australia, Kanada, Indie, Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone czy Tajwan.

Występujące w ostatnich latach z różnym natężeniem zawirowania na światowych rynkach finansowych, a także nagłe wydarzenia o charakterze politycznym, w coraz większym stopniu uświadamiają przedsiębiorcom oraz instytucjom finansującym handel zagraniczny konieczność ograniczania ryzyka niewypłacalności kontrahentów, zwłaszcza z rynków o podwyższonym ryzyku politycznym i niskim ratingu ekonomicznym. Rosnące zapotrzebowanie w powyższym zakresie stanowi z jednej strony szansę dla rozwoju działalności, jednocześnie stawia jednak duże wyzwania przed członkami Unii Berneńskiej – firmami ubezpieczeniowymi, wspierającymi eksporterów, inwestorów i banki w realizacji oraz finansowaniu handlu zagranicznego. W szczególności takim wyzwaniem jest dalszy wzrost poziomu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnych wskaźników szkodowości. Jedną z szans dla osiągnięcia tego celu jest niewątpliwie wypracowanie mechanizmów i narzędzi pozwalających na dalsze podniesienie skuteczności oraz efektywności ekonomicznej dochodzenia roszczeń z tytułu wypłaconych odszkodowań, co chcemy osiągnąć poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w ramach szerokiego grona członków Unii Berneńskiej.- powiedział Jan Czerepok, Wiceprezes zarządu KUKE – gospodarza seminarium.

Dlatego członkowie Unii kilka razy w roku zbierają się, aby omówić najbardziej palące tematy i wypracować wspólnie rozwiązania, które będzie można zastosować w praktyce.

W tym roku tematem przewodnim spotkania jest likwidacja szkód oraz windykacja należności w okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Zadaniem ubezpieczycieli należności jest wypłata odszkodowania eksporterom, którzy nie otrzymali płatności od nabywcy swoich towarów. Od 2008 roku, członkowie Unii Berneńskiej wypłacili ponad 13 miliardów USD odszkodowań. Na warszawskim spotkaniu skoncentrujemy się na zidentyfikowaniu tych obszarów, które stanowią wyzwanie dla przyszłości oraz na tym, jak skutecznie ograniczyć ryzyko dla firm, które prowadzą międzynarodowy handel – dodał Fabrice Morel, Zastępca Sekretarza Generalnego Unii Berneńskiej.

Pośród kwestii, które zostaną omówione szczegółowo będą m. in.:

  • Aktualne światowe trendy w organizacji likwidacji szkód i egzekucji zabezpieczeń;
  • Modyfikacja procesów pracy i regulowanie poziomu zatrudnienia w firmach ubezpieczeniowych specjalizujących się w ubezpieczeniach należności w dobie kryzysu;
  • Odzyskiwanie należności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (wymogi prawne oraz różnice kulturowe w biznesie);
  • Analiza bieżącej sytuacji ekonomicznej na świecie, w tym prezentacja analityków polskich i austriackich wybranych krajów i ich sytuacji gospodarczej – Libia, Egipt, Indonezja, Iran, Włochy, Indie, Nigeria, Rosja.

Seminarium organizowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Unię Berneńską odbędzie się w Hotelu Mercure Grand w Warszawie w dniach 1-2 marca 2012 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu