Cisco dostarcza czołowym operatorom sieci mobilnych pierwsze w branży standaryzowane rozwiązanie typu „small cell”

Technologia punktów dostępowych Cisco nowej generacji zapewnia łatwą integrację funkcji mobilnych, pozwala operatorom dostarczać nowe usługi i skutecznie funkcjonować w warunkach ciągłego wzrostu ruchu w sieci oraz wzrastającej liczby urządzeń.

Na Światowym Kongresie Technologii Mobilnych (Mobile World Congress) firma Cisco przedstawiła pierwszą na rynku kompleksową infrastrukturę klasy operatorskiej obsługującą punkty dostępowe nowej generacji (ang. Next-Generation Hotspots; NGH). Firma poinformowała także o nawiązaniu współpracy z kilkoma czołowymi dostawcami usług, między innymi z AT&T, BT, PCCW, Portugal Telecom, Shaw Communications, Smart i True, której celem jest udostępnienie innowacyjnych usług mobilnych z wykorzystaniem nowej generacji inteligentnych rozwiązań typu „small cell”, pracujących w koncesjonowanych oraz ogólnodostępnych pasmach radiowych.

Cisco wprowadza do oferty systemów Wi-Fi klasy operatorskiej rozwiązania NGH z certyfikatem Wireless Broadband Alliance (WBA). Niedawno jako pierwszy producent firma zaoferowała systemy NGH umożliwiające zastosowanie w sieciach Wi-Fi technologii roamingu podobnego do stosowanego w sieciach komórkowych. Inicjatywa organizacji WBA dotycząca urządzeń NGH korzysta ze specyfikacji Hotspot 2.0 opracowanej przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance. Jej celem jest udostępnienie użytkownikom mobilnym jednolitego interfejsu Wi-Fi. Firma Cisco wdrożyła już ponad 12 milionów punktów dostępowych (większość z nich można zmodernizować tak, aby obsługiwały standard nowej generacji), ma zatem najbogatsze doświadczenie, jeśli chodzi o udostępnianie rozwiązań Wi-Fi. Obejmuje to punkty dostępowe Wi-Fi w obiektach handlowych, obsługę stadionów i dużych imprez, a także rozbudowane wdrożenia Wi-Fi off load służące odciążaniu sieci radiowej operatora komórkowego.

Nowe rozwiązanie Small Cell Gateway, oparte na wiodących w branży routerach z serii Cisco ASR 5000, przeznaczonych do obsługi transmisji danych multimedialnych w sieciach mobilnych, pozwoli operatorom zarządzać informacjami o abonentach i usługach, a jednocześnie zintegrować sieci 2G/3G/4G LTE z sieciami Wi-Fi i sieciami femtokomórkowymi. W rezultacie powstanie jednolite rozwiązanie obejmujące wiele heterogenicznych sieci dostępowych.

„Wkraczamy w nową erę rozwoju sieci komórkowych, kiedy to małe komórki odegrają kluczową rolę w udostępnianiu mobilnego Internetu nowej generacji” — powiedział John Chambers, prezes i dyrektor generalny firmy Cisco. „Istniejące infrastruktury sieci mobilnych po prostu nie są w stanie samodzielnie obsłużyć wzrastającego ruchu. Przyszłość mobilnego Internetu wiąże się z łączeniem wielu sieci i zapewnieniem bezproblemowych, bezpiecznych warunków pracy. Wymaga to zastosowania podejścia architektonicznego, w którym tworzymy inteligentną chmurę – sieć sieci. We współpracy z naszymi partnerami z sektora dostawców usług staramy się wykorzystać ogromne możliwości, jakie niesie ta architektura. Tworzymy takie sieci i oferujemy odpowiednie narzędzia użytkownikom mobilnego Internetu”.

Innowacyjne rozwiązania firmy Cisco i pionierskie wdrożenia w obszarze małych komórek wytyczają drogę ku pokonaniu ograniczeń niedoboru pasma i pojemności sieci operatorskiej. Udostępnienie jednolitych mechanizmów funkcjonowania w środowisku heterogenicznych sieci dostępowych umożliwi ograniczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych przy jednoczesnym rozszerzeniu efektywnego zasięgu sieci. Small Cell Gateway znosi bariery funkcjonowania w warunkach ciągłego, dynamicznego wzrostu ruchu w sieci oraz eksplozji liczby nowych urządzeń przenośnych przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu dostarczania nowych usług sieciowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu