Służba Celna buduje spójny wizerunek

Służba Celna rozpoczyna wdrażanie koncepcji budowania spójnego wizerunku. Funkcjonariusze celni od kilku lat nie odpowiadają wyłącznie za pobór cła i podatków w imporcie oraz ochronę granic, ale również za pobór akcyzy i nadzorowanie hazardu. Koncepcję budowania spójnego wizerunku opracowała agencja Charyzma. Doradcy Komunikacji Biznesowej, a część dotyczącą obecności celników w Sieci – agencja Digital Wonderland.

Dokument formułuje nową strategię i główne komunikaty z podziałem zadań w ramach złożonej struktury Służby Celnej. Koncepcja zawiera m.in.: pozycjonowanie funkcjonariuszy celnych, zasady przygotowania materiałów prasowych, metody radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, sposoby usprawnienia komunikacji wewnętrznej, ramowy plan działań do roku 2015 oraz kryteria oceny efektywności. Za przygotowanie finalnego dokumentu odpowiadał Andrzej Godewski, partner Charyzma. Doradcy Komunikacji Biznesowej.

Wdrożeniem koncepcji zajmuje się obsługa prasowa Służby Celnej przy Ministrze Finansów, Wydział Informacji i Promocji w Departamencie Służby Celnej oraz 16 rzeczników regionalnych izb celnych.

Konsorcjum agencji Charyzma. Doradcy Komunikacji Biznesowej i Digital Wonderland zostało wyłonione w ramach zaproszenia do składania ofert z czerwca ub. roku. Praca nad dokumentem trwała od września do końca ub. roku. Wdrażanie nowej koncepcji zbiega się w czasie z wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej Służby Celnej, w ramach spójnej identyfikacji resortu finansów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu