MAKRO z certyfikatem ISO 22000

Sieć MAKRO Cash & Carry została wyróżniona certyfikatem ISO 22000. Potwierdza on dbałość MAKRO o bezpieczeństwo oferowanych klientom produktów żywnościowych.

Certyfikat ISO 22000:2005 został nadany MAKRO Cash & Carry przez firmę TUV Rheinland i jest ważny do stycznia 2015 roku. Zakres działań objętych certyfikatem to: zakup, magazynowanie i dystrybucja środków spożywczych.

MAKRO od lat działa zgodnie z zasadami projakościowymi, opierając się na Dobrych Praktykach Higienicznych i Produkcyjnych oraz systemie HACCP. Mimo to w 2011 roku w halach MAKRO oraz MAKRO Punktach prowadzone były dodatkowe działania przygotowujące do procedury certyfikacyjnej, które objęły również Centrum Wsparcia Biznesu (dawne Biuro Zarządu) i usługę dostaw do Klientów (ang. Delivery Service). Przeprowadzone w ostatnim kwartale 2011 roku audyty certyfikujące potwierdziły, że MAKRO spełnia standardy określone przez normę ISO 22000, m.in. w zakresie klasyfikacji dostawców, spełnienia wymagań jakościowych podczas przyjęcia, przechowywania i ekspozycji towarów oraz prawidłowego funkcjonowania systemu HACCP, infrastruktury czy gospodarki odpadami.

PN-EN ISO 22000:2005 to międzynarodowa norma definiująca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Standard ISO 22000 jest skierowany do wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu dostaw żywności: od producentów żywności, poprzez producentów substancji dodatkowych, aż po hurtowników i detalistów oraz branżę HoReCa. Wymagania normy można również odnieść do działalności jedynie pośrednio związanej z produkcją i dystrybucją żywności (producenci opakowań, środków myjących, wyposażenia dla przemysłu spożywczego oraz firmy transportujące i przechowujące żywność). Standard ISO 22000 uznawany jest na całym świecie, a opracowany został we współpracy z ekspertami z organizacji międzynarodowych takich jak Codex Alimentarius Commission, International Hotel and Restaurant Association.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu