Przejdź do treści

SARE ostro w górę. 7,5 mln zł przychodu w 2011 roku, ekspansja zagraniczna i nowa spółka w grupie

Grupa Kapitałowa SARE, z notowaną od marca 2011 roku na rynku New Connect spółką SARE S.A., zakończyła 2011 rok z przychodem na poziomie 7,5 mln zł. To o 24% więcej niż prognozowano w Dokumencie Informacyjnym. W IVQ Spółka mocno zaistniała na rynku ukraińskim i słowackim. Obecnie z usług SARE korzystają już firmy z ponad 20 krajów na całym świecie. Do Grupy dołączył też pierwszy w Polsce e-mail marketingowy dom mediowy – Mail Media, generując tylko w IVQ 2011 przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 1 mln zł.

Dynamika wzrostu przychodów Grupy SARE ze sprzedaży w układzie narastającym za cztery kwartały 2011 roku wyniosła 172% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Skonsolidowane dochody narastająco za cztery kwartały 2011 roku, w porównaniu z dochodami za analogiczny okres roku 2010, to dynamika rzędu 279% (zysk z działalności operacyjnej) i 306% (zysk netto). Spółka nie ma zobowiązań długoterminowych. Odnotowuje tez rok rocznie znaczny spadek zobowiązań krótkoterminowych, co jest efektem konsekwentnej polityki finansowej Spółki.

– Dynamika wzrostu przychodów na poziomie 172% to efekt konsekwentnych działań sprzedażowych naszej firmy oraz wzrostu świadomości potencjalnych klientów, jak wiele mogą otrzymać wykorzystując szeroką paletę narzędzi oferowanych przez naszą Grupę Kapitałową. Stawiamy na efektywność – komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE S.A. –  Zwiększa się portfolio Klientów, ale tez zwiększają się ich wymagania. Pozostajemy liderem rynku ponieważ cały czas inwestujemy w rozwój nowych usług i wykwalifikowaną kadrę. Stąd nowa spółka w grupie i ekspansja zagraniczna. Rynek to dostrzega i reaguje pozytywnie – dodaje Tomasz Pruszczyński.

SARE, z końcem roku 2011, podpisała umowy sprzedażowe z firmami z rynku ukraińskiego i słowackiego. Wkrótce zostaną zawarte umowy o współpracę z nowymi podmiotami działającymi nie tylko na rynku europejskim.

W IIQ 2011 do Grupy SARE dołączyła spółka Mail Media, pierwszy w Polsce dom mediowy specjalizujący się w kampaniach e-mail marketingowych. Dzięki temu usługi świadczone przez firmy z Grupy Kapitałowej SARE wzajemnie uzupełniają się, co pozwala na skupienie w jednym miejscu gro działań związanych z reklamą mailingową i mobilną, bez potrzeby korzystania z różnych systemów i rozwiązań oferowanych przez kilka, najczęściej konkurujących ze sobą firm.

W skład Grupy Kapitałowej SARE wchodzą spółki, takie jak lider email marketingu SARE, mailingowa sieć reklamowa INIS oraz wyspecjalizowany w kampaniach email marketingowych dom mediowy Mail Media.