Zmiany w Grupie Kapitałowej EGB Investments

W pierwszej dekadzie lutego br. Grupa Kapitałowa EGB Investments została rozszerzona o nową spółkę zależną, EGB Nieruchomości sp. z o.o. W związku z tym, Zarząd EGB Investments S.A. opublikował list skierowany do akcjonariuszy, w którym informuje o aktualnej strukturze oraz obszarze specjalizacji poszczególnych podmiotów, a także przedstawia ich wpływ na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej.

W skład Grupy Kapitałowej EGB Investments wchodzą obecnie trzy spółki: EGB Investments S.A., EGB Finanse sp. z o.o. oraz nowo powstała EGB Nieruchomości sp. z o.o. Każda z firm ma określoną specjalizację i obsługuje różne rodzaje należności. EGB Investments S.A. obsługuje zakupione i zlecone pakiety wierzytelności pozyskane z sektorów oferujących wierzytelności masowe (bankowość, ubezpieczenia czy telekomunikacja). EGB Finanse sp. z o.o. dedykuje swoje usługi klientom z sektora MŚP, a w kręgu jej zainteresowania znajdują się głównie wierzytelności przed terminem wymagalności. EGB Nieruchomości sp. z o.o. zajmie się obsługą wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, a także komercjalizacją pozyskanych tą drogą nieruchomości.

„Naszym celem strategicznym jest budowanie silnej Grupy Kapitałowej” – mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. „Stworzenie nowej spółki zależnej – EGB Nieruchomości – to efekt szybkiego rozwoju Grupy. Decyzji tej przyświecało wydzielenie ze struktury EGB Investments S.A. procesów specjalistycznych, związanych m.in. z nieruchomościami. Wyrażamy głębokie przekonanie, iż pozwoli to Akcjonariuszom i Inwestorom na dokładniejszą ocenę działalności Spółki, zarówno pod względem realizowanej strategii, jak i osiąganych jej wyników finansowych” – tłumaczy Krzysztof Matela.

Poza zwiększeniem transparentności, decyzja Zarządu dotycząca rozszerzenia struktury ma przyczynić się do wypracowania unikalnego know-how dla każdej ze spółek tworzących Grupę Kapitałową. W efekcie, dzięki skupieniu działań poszczególnych spółek wokół wybranych grup docelowych, możliwe będzie dalsze dywersyfikowanie działań windykacyjnych i oferowanie Klientom nowych narzędzi dedykowanych zarządzaniu należnościami o różnej charakterystyce. Przełoży się także pozytywnie na poziom aktywów oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

„Dotychczasowe zaufanie jakim akcjonariusze obdarzyli Spółkę, stanowi dla nas jako Zarządu oraz wszystkich naszych Pracowników dodatkową motywację do podejmowania działań związanych z rozwojem Grupy Kapitałowej EGB Investments. Jest to także potwierdzenie słuszności naszych aspiracji związanych z przeniesieniem w przyszłości notowań na główny parkiet” – mówi Krzysztof Matela.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu