Warszawa wybiera dostawcę systemu dla Centrum Komunikacji z Mieszkańcami

System Customer Interaction Center firmy Interactive Intelligence obsłuży Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w Urzędzie m. st. Warszawy. Umowę na wdrożenie i utrzymanie systemu o wartości 4 mln pln brutto podpisano z firmami Damovo Polska oraz Xentivo.

Centrum Komunikacji z Mieszkańcami umożliwi mieszkańcom kontakt z Urzędem oraz uzyskanie informacji z zakresu wszystkich spraw obywatelskich pod jednym numerem telefonu. Miasto wdroży również zintegrowaną obsługę kanału email oraz zgłoszeń za pomocą formularzy ze strony internetowej. W ramach umowy Damovo Polska oraz Xentivo zobowiązane są do wdrożenia systemu i uruchomienia wymaganych kanałów kontaktowych, świadczenia usług serwisowych z wysokim poziomem SLA oraz prowadzenia prac związanych z rozwojem nowych funkcjonalności systemu. Umowa została podpisana na okres 24 miesięcy.

Firmy zostały wybrane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

„Obserwujemy wzrastające zainteresowanie sektora publicznego rozwiązaniami technologicznymi z zakresu sprawnej komunikacji z mieszkańcami. Centrum kontaktowe jest technologią tanią i efektywną, przyjazną dla obywateli i automatyzującą pracę urzędników. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której wniosek o wydanie prawa jazdy czy paszportu wypełniamy online, otrzymujemy smsowe potwierdzenie przyjęcia wniosku, a po upływie danego czasu urzędnik telefonicznie informuje nas o terminie, w jakim możemy zgłosić się po gotowy dokument. Efektywny system dla centrum kontaktowego może zdecydowanie zwiększyć komfort życia w mieście oraz zadowolenie mieszkańców z pracy urzędu” – powiedział Marcin Grygielski, Territory Manager Eastern Europe, Interactive Intelligence.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu