Przejdź do treści

Trimtab wspiera ekspansję Polskiego Banku Komórek Macierzystych w Rumunii

Trimtab – technologiczna spółka z giełdowej grupy Arteria – opracuje dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych mobilny system wsparcia sprzedaży przeznaczony na rynek rumuński.

– To rozszerzenie wdrożenia, które wykonaliśmy dla PBKM w Polsce. Nasz partner był na tyle zadowolony z efektów działania naszego systemu w kraju, że zlecił nam adaptację na rynek rumuński – tłumaczy Marcin Grzebyk z Trimtab. Polski Bank Komórek Macierzystych to największa w Polsce instytucja przechowująca krew pępowinową w celach medycznych. Od kilku lat buduje silną pozycję w całej Europie. Obecnie prowadzi działalność w 11 krajach Unii Europejskiej. Szybki rozwój w Rumunii spowodował, że firma zdecydowała się na wprowadzenie tam, wypróbowanego w Polsce, systemu wsparcia sprzedaży dla mobilnych konsultantów. Trimtab dostosuje oprogramowanie do realiów regionalnych: wykona między innymi tłumaczenia, dedykowaną segmentację baz klientów oraz system raportowania. Dzięki niemu kierownicy będą mogli na bieżąco monitorować efektywność pracy konsultantów. System stworzony przez Trimtab rejestruje liczbę, czas i miejsce spotkań z klientami oraz ich wynik. Przechowuje też w bazach centralnych wszelkie informacje o zleceniach i kalendarzu konsultantów, a także zapewnia stałą synchronizacje online między bazą i poszczególnymi pracownikami w terenie. Aplikacja będzie działać na wszystkich urządzeniach z systemem operacyjnym Android. W planach PBKM jest rozszerzenie systemu na inne kraje europejskie.

Autorskie rozwiązanie specjalistów Trimtab to odpowiedź na potrzeby każdej firmy zatrudniającej terenowych pracowników sprzedaży. Elastyczność i otwarte środowisko pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Umożliwia ono odwzorowanie i obsługę dowolnego modelu sprzedaży. Pozwala m.in. na automatyczne generowanie wszelkich formularzy oraz raportów, wysyłanie i ściąganie danych, a nawet podpisywanie umów. Dzięki usłudze geolokacji (na urządzeniach ją umożliwiających), praca zdalnych sprzedawców jest prostsza i bardziej wydajna.

W efekcie struktura sprzedaży terenowej jest bardziej uporządkowana, przełożeniu mogą na bieżąco monitorować pracę handlowców i natychmiast wprowadzać konieczne korekty. Prowadzi to do wzrostu produktywności, obniżenia kosztów działalności firmy oraz poprawy satysfakcji klientów.