PinotCaro S.A. dynamicznie wkracza w nowa fazę rozwoju

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, PinotCaro S.A. podjęła decyzję emisji akcji serii F i G, o łącznej wartości 21,2 mln zł. Stanowi to finalizację porozumienia inwestycyjnego zawartego 16 stycznia tego roku z PSW Capital S.A. oraz Domem Inwestycyjnym Platinum Capital S.A.

Realizując założony plan inwestycyjny, Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o emisji dwóch nowych serii akcji. Akcje serii F o łącznej wartości 20 mln zł objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej przez PSW Capital S.A. poprzez objecie akcji wkładem niepieniężnym w postaci wniesienia udziałów spółki zależnej Węglopex Sp. z o.o. Akcje serii G o wartości 1,2 mln również zostaną sprzedane formie prywatnej subskrypcji. Pozyskane środki posłużą do podniesienia kapitału zakładowego spółki do poziomu 23 mln zł.

Decyzje Walnego Zgromadzenia znalazły odzwierciedlenie w zmienionym Statucie Spółki. Ponadto, dokonano zmiany nazwy. Od tej pory będzie ona występować pod firma Węglopex Holding S.A. Zaktualizowano również zakres jej działalności, który dostosowany został do aktywności związanej z handlem i dystrybucją materiałami opałowymi.

„Z przyjemnością informujemy inwestorów o finalizacji porozumienia inwestycyjnego, jakie zawarliśmy wraz z PinotCaro S.A. oraz Platinum Capital S.A.” – mówi Włodzimierz Krawczyk, Prezes Zarządu PSW Capital S.A. „Wierzymy, że będą bardzo zadowoleni z faktu, że od momentu wprowadzenia zmian spółka w którą zainwestowali znacznie zyska na wartości dzięki poszerzeniu zakresu działalności” – mówi Włodzimierz Krawczyk.

W portfelu Węglopex Holding S.A. znajdą się dwie spółki zależne. Pierwsza z nich, Tree Some Sp. z o.o. to spółka, do której przeniesiona została dotychczasowa działalność związana z prowadzeniem działalności na rynku usług gastronomicznych i kulinarnych. Druga z nich – Węglopex Sp. z o.o., kontynuować będzie działalność związaną z handlem hurtowym materiałami opałowymi. Węglopex Holding S.A. będzie osiągała zyski z działalności obu spółek zależnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu