Suwalski Park Naukowo – Technologiczny rozgląda się za nowymi inwestorami

Władze Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach szukają chętnych do kupienia nowych udziałów powstałych w wyniku dokapitalizowania spółki. Negocjacje mają mieć charakter publicznego zaproszenia. Zgłoszenia od zainteresowanych podmiotów przyjmowane są do końca maja.

Jak informuje Wiktor Raczkowski, prezes Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód, przedmiotem negocjacji będzie liczba oraz cena obejmowanych udziałów. Wielkości te zostaną ustalone w toku rozmów z podmiotami zainteresowanymi ich objęciem. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 6,09 mln zł i dzieli się na 12 186 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy. Właścicielem 12 086 udziałów jest Miasto Suwałki.

– Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do końca kwietnia, do biura Parku w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących sytuacji prawnej i ekonomicznej spółki oraz dokładnych wytycznych w zakresie procedury negocjacyjnej – dodaje prezes.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę osoby zainteresowanej objęciem udziałów, dane kontaktowe, krótką prezentację osoby, oświadczenie o zamiarze przystąpienia do negocjacji na objęcie udziałów spółki, oświadczenie o źródle finansowania, ceny objęcia udziałów.

Według przedstawiciela suwalskiej placówki, park wybierze jednego lub kilka podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje. Władze rozpatrzą odpowiedzi na zaproszenie i ustalą listę podmiotów dopuszczonych do rozmów.

Przedmiotem negocjacji będą przede wszystkim: liczba obejmowanych udziałów, cena za obejmowane udziały, forma i termin wniesienia wkładu finansowego i objęcia udziałów, zobowiązania inwestycyjne oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań, możliwość merytorycznego wsparcia realizacji inwestycji oraz zapewnienie efektywnej współpracy w ramach pozyskiwanych nowych wspólników spółki w zakresie zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji.

– Współwłaścicielami suwalskiego Parku Naukowo – Technologicznego, którzy obejmą nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, będą podmioty, które zaoferują najkorzystniejsze warunki odnoszące się do kryteriów stanowiących przedmiot negocjacji oraz których wiarygodność i możliwości finansowe zostaną ocenione najwyżej spośród tych, z którymi zostaną podjęte rozmowy – mówi Wiktor Raczkowski.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.park.suwalki.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu