Marka S.A. pozyskała kapitał na ekspansję regionalną

Ponad 14 mln zł pozyskała z emisji obligacji Marka S.A., firma pożyczkowa notowana na NewConnect. Papiery dłużne spotkały się z dużym zainteresowaniem, w tym instytucji finansowych. Pieniądze z tej emisji pójdą na otwarcie biur sprzedaży w nowych regionach kraju.

Zarząd Marka podjął uchwałę o przydziale dwuletnich obligacji serii A. Spółka pozyskała 14,1 mln zł, a na obligacje zapisało się 51 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. – Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Niezmiernie cieszy nas fakt, że w subskrypcji wzięli udział również inwestorzy finansowi, w tym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – przyznaje Krzysztof Jaszczuk, Prezes Zarządy Marka S.A. Do końca marca papiery mają trafić do obrotu na Catalyst. Ich oprocentowanie to stawka WIBOR6M + 8%.

Sukces oferty znacząco ułatwi szybką rozbudowę sieci sprzedaży Spółki. Za pozyskane pieniądze firma chce do końca I kwartału otworzyć biura sprzedaży w Gdańsku, Toruniu, Łodzi i Krakowie oraz dokapitalizować istniejące placówki. Po wejściu do nowych miast Spółka będzie funkcjonować w większości regionów kraju. Do tej pory Marka systematycznie umacniała swoją pozycję na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Strategia ekspansji regionalnej ma pozwolić na realizację prognoz firmy. Marka w tym roku planuje wypracować 25,6 mln zł przychodów oraz 4,0 mln zysku netto. W 2013 roku 38,8 mln zł oraz 7,8 mln zł, natomiast prognozy Spółki na 2014 rok zakładają zrealizowanie sprzedaży na poziomie 52,1 mln zł oraz wypracowaniu 12,5 mln zł zysku netto.

W 2011 r. firma zarobiła 2,4 mln zł przy przychodach 10,9 mln zł. Wynik na poziomie EBITDA w 2011 roku ukształtował się na poziomie 5,2 mln zł. W samym czwartym kwartale 2011 r. Marka S.A. zarobiła blisko milion złotych przy przychodach na poziomie 3,9 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu