Fast Finance utrzymuje wysoką dynamikę rozwoju

Fast Finance S.A., notowana na GPW firma z branży wierzytelności zanotowała 19,4 % wzrost przychodów ze sprzedaży w 2011 roku. Spółka poprawiła również zyski oraz otworzyła Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Fast Finance S.A., skupujące pakiety wierzytelności konsumenckich, kolejny kwartał z rzędu utrzymuje wysoką dynamikę rozwoju. W czwartym kwartale 2011 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 6,1 mln zł, co oznacza wzrost o 21,7% w porównaniu z 5,2 mln zł w czwartym kwartale 2010 roku.  Firma w tym samym okresie wypracowała 1,7 mln zł zysku netto, w porównaniu do 1,6 mln zł w czwartym kwartale 2010 roku.

W całym 2011 roku przychody z umów przelewu wierzytelności wzrosły o 19,4 % do 24,4 mln zł, z 20,5 mln zł w analogicznym okresie w 2010 r. Wynik netto Fast Finance za okres styczeń-grudzień 2011 roku osiągnął wartość 6,9 mln zł, w porównaniu do 6,2 mln zł w 2010 roku, co oznacza wzrost o prawie 12 % rok do roku.

Spółka z Wrocławia wciąż utrzymuje bardzo wysoki poziom rentowności z prowadzonej działalności na rynku wierzytelności. Rentowność na poziomie operacyjnym (EBIT) kolejny kwartał osiągnęła poziom ponad 50%. Rentowność brutto w czwartym kwartale 2011 roku wyniosła 34,3%, a rentowność netto 28,0 %.

W grudniu utworzony został Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jest to kolejny etap długofalowej strategii rozwoju firmy, mający w średniej i długiej perspektywie przyczynić się do poprawy wyników finansowych. 14 grudnia 2011 r. nastąpił pierwszy przydział certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 500 000 zł. Powołanie funduszu znacznie zwiększyło konkurencyjność Spółki w przetargach na zakup pakietów wierzytelności organizowanych przez banki.

„Bardzo nas cieszy utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju firmy w 2011 roku. Utworzenie funduszu sekurytyzacyjnego oraz zakup kolejnych starannie wyselekcjonowanych pakietów wierzytelności znacznie zwiększa naszą konkurencyjność i daje nadzieję na jeszcze lepsze wyniki finansowe w przyszłości” – powiedział Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu Fast Finance S.A.

Fast Finance systematycznie nabywa nowe pakiety wierzytelności konsumenckich oraz odzyskuje je na własny rachunek. Spółka prowadzi również usługi monitorowania płatności i odzyskiwania wierzytelności na zlecenie. 22 grudnia 2011r. Spółka zakupiła pakiet wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej 25,1 mln zł W czwartym kwartale 2011 r. Spółka przyjęła również zlecenia na obsługę wierzytelności od banków detalicznych o wartości  blisko 7 mln zł.

Spółka oczekuje dalszego dynamicznego rozwoju rynku będącego efektem systematycznego zwiększania się zaległości płatniczych Polaków oraz większej skłonności banków do wystawiania na sprzedaż pakietów wierzytelności.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu