Zielona rewolucja na rynku powierzchni biurowej

Od pewnego czasu na polskim rynku powierzchni biurowej rozwija się nowy trend. Obecnie na prestiż, a co za tym idzie również atrakcyjność biurowca wpływ mają już nie tylko lokalizacja, możliwość łatwej adaptacji powierzchni, czy ogólny poziom warunków pracy. Dzisiaj rośnie znacznie zastosowanych rozwiązań typu Green Building.

Czynnikiem, który w istotny sposób przyczynił się do rozwoju takiej tendencji jest bez wątpienia wzrost liczby inwestycji typu BPO w naszym kraju. Międzynarodowe firmy outsourcingowe prowadzące swoje filie w Polsce wymagają tu na miejscu tych samych standardów odnośnie powierzchni biurowej, co w swoich zachodnich oddziałach. W globalnych korporacjach zarządzanie budynkami biurowymi znajdującymi się w różnych krajach niejednokrotnie nadzorowane jest z jednego miejsca w ramach ogólnego, zintegrowanego systemu. Ponadto warto zaznaczyć, że dzisiaj siedziba firmy mówi dużo zarówno o branży, jak i skali jej działania. Powinna, więc ona podkreślać aspiracje oraz pozycję rynkową przedsiębiorstwa i wpisywać się w ogólny przekaz do jego klientów i partnerów biznesowych. W takiej sytuacji dużym atutem budynku biurowego jest posiadanie międzynarodowych certyfikatów proekologicznych.

Najpopularniejsze na świecie, a także w Polsce są amerykańskie certyfikaty LEED oraz brytyjskie BREEAM. Aby inwestor mógł się pochwalić takim dokumentem przed najemcami budynek wcześniej musi spełnić jednak dokładnie określone normy. W trakcie budowy dotyczą one wykorzystania odpowiednich materiałów przyjaznych środowisku, a już podczas użytkowania obiektu odnoszą się między innymi do zagospodarowania w jak największym stopniu wody deszczowej oraz światła dziennego. Zastosowanie takich rozwiązań pozwala na znaczne obniżenie zużycia wody oraz oszczędności energii w samym budynku, jak i jego otoczeniu.

W tym miejscu należy właśnie podkreślić, że rosnąca liczba „zielonych” budynków nie wynika wyłącznie z chęci budowania pozytywnego wizerunku firmy czy chwilowej mody, ale także z prostego rachunku ekonomicznego. Zastosowanie tego rodzaju rozwiązań prowadzi, bowiem jak zostało to już wspomniane do obniżenia kosztów eksploatacji budynku. Dodatkowe nakłady finansowe, jakie trzeba najpierw ponieść, aby spełnić zielone wymogi szacowane są na około jedną dziesiątą całkowitych kosztów związanych z budową obiektu, choć mogą się różnić w zależności od sytuacji. Z kolei redukcja wydatków na zużycie energii może wynieść nawet jedną czwartą.

Wymienione czynniki sprawiają, że moda na Green Building w naszym kraju rozwija się coraz szybciej. W związku z tym można się spodziewać, że w miarę upływu czasu nadal będzie się zwiększać liczba wykonawców starających się o certyfikaty dla swoich budynków.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu