Włodzimierz Stasiak wszedł do Zarządu Grupy PHN S.A.

Rada Nadzorcza spółki Grupa PHN S.A. podjęła decyzję o powołaniu Włodzimierza Stasiaka na stanowisko członka zarządu spółki.  Dotychczas Stasiak pełnił w firmie funkcję dyrektora ds. finansowych.

Włodzimierz Stasiak dołączył do Wojciecha Papieraka, Pawła Laskowskiego – Fabisiewicza, Sławomira Frąckowiaka oraz Rafała Krzemienia, jako członek zarządu Grupy PHN S.A. Jako członek zarządu będzie odpowiadał za kwestie finansowe i wdrażanie w firmie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Włodzimierz Stasiak posiada wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w obszarze finansów w różnorodnych sektorach gospodarki. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. dla firm z branży bankowej, takich jak: DZ BANK Polska i Bank Handlowy w Warszawie, spółek notowanych na GPW i jednej z największych grup kapitałowych na polskim rynku PKN Orlen.

Zespoły, którymi kierował realizowały różnorodne, złożone projekty związane z opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych i unikatowych w skali kraju rozwiązań, w tym pierwszego w Polsce banku detalicznego opartego na koncepcji „McBanking” i jednego z pierwszych wielopartnerskich programów lojalnościowych w obszarze handlu i usług detalicznych. Był również członkiem zespołu, który z sukcesem dokonał restrukturyzacji operacyjnej zagrożonego upadłością banku, wprowadzając nowoczesne standardy zarządzania i przywracając jego dochodowość. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, wdrażania procesów optymalizacyjnych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, systemów informacji zarządczej i procedur budżetowania.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz biegłym rewidentem. Studiował również w Wielkiej Brytanii na University of Aberdeen.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu