Inżynier na swoim

Powszechnie panuje opinia, że na rynku pracy znacznie łatwiej jest osobom z wykształceniem specjalistycznym, niż humanistycznym. Trudniejsze, choć na pozór mniej ciekawe studia, zazwyczaj szybciej procentują na rynku pracy. Badania pokazują jednak, że komfortowa sytuacja inżynierów wywiera również pewien negatywny wpływ na ich przedsiębiorczość. Zaledwie co dziesiąty z nich wybiera własną działalność gospodarczą, jako najkorzystniejszą formę zatrudnienia. Marnuje się w ten sposób spory potencjał – oceniają specjaliści.

W ubiegłym roku Bank Danych o Inżynierach (BDI) przeprowadził badanie rodzajów i form zatrudnienia, preferowanych przez polskich inżynierów. Prawie 80 proc. ankietowanych, jako najatrakcyjniejszą wskazało umowę o pracę na pełny etat. Choć własna działalność gospodarcza znalazła się w rankingu na drugim miejscu, to wybrało ją zaledwie 10 proc. ankietowanych. Inżynierowie w Polsce preferują etat, jako formę zatrudnienia, dającą poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Cenią sobie wartości takie, jak prawo do płatnego urlopu, gwarancję minimalnego wynagrodzenia czy zasiłek chorobowy.

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki nie jest to jednak sytuacja najlepsza. Praca na etacie to bardzo często również popadanie w rutynę i brak możliwości wykorzystania całego potencjału możliwości, posiadanych przez danego pracownika. Dlatego eksperci z parków IT zachęcają najzdolniejszych młodych specjalistów do zakładania i rozwijania własnych innowacyjnych biznesów. Zachęcają, jednocześnie znacznie im to zadanie ułatwiając.

W Warszawie, we Wrocławiu czy w Krakowie od kilku lat powstają największe w Polsce parki IT. Choć biznesy, działające w ich strukturach, należą do najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie w kraju, to już zasada współpracy firmy z parkiem jest zupełnie prosta i przejrzysta. Początkująca firma, decydując się na funkcjonowanie w ramach danego parku, wynajmuje powierzchnię biurową, uzyskując jednocześnie dogodny dostęp do laboratoriów, sal konferencyjnych oraz do usług doradczych i szkoleniowych.

Krystyna Sadowska z Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT) zachęca młodych  przedsiębiorców, związanych z branżą IT, do zakładania swoich firm w ramach parków IT: „Dla specjalistów, mających pomysł na własną działalność w innowacyjnym biznesie jest to zdecydowanie najdogodniejsze, a zarazem najkorzystniejsze rozwiązanie. Z myślą o takich osobach powstaje właśnie Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI), projekt realizowany przez Krakowski Park Technologiczny, którego ukończenie planowane jest na koniec tego roku. Młody przedsiębiorca, decydujący się na funkcjonowanie w ramach MPTI, wraz z powierzchnią biurową uzyska dostęp do najnowocześniejszego zaplecza i niezbędnego know-how, a to wszystko za cenę znacznie niższą od rynkowej, z racji tego, że projekt objęty jest 50-procentowym dofinansowaniem ze środków unijnych. Przedsiębiorca, podejmujący działalność w naszych strukturach, ma więc nie tylko nieporównywalnie większe możliwości, lecz także zdecydowanie korzystniejsze warunki, niż gdyby zdecydował się na wynajęcie takiej samej powierzchni biurowej w innym miejscu.”

Krystyna Sadowska z KPT przywołuje wyniki badania, opublikowanego przez Bank Danych o Inżynierach w styczniu tego roku. Ankietowani mieli odpowiedzieć na pytanie, czy tuż po studiach byliby gotowi podjąć pracę niezgodną z ich wykształceniem. Okazuje się, że blisko 2/3 inżynierów wyraża taką gotowość.

Zdaniem Sadowskiej  świadczy to o swoistej niechęci i obawie przed zakładaniem własnej działalności gospodarczej: „Młody polski inżynier z reguły nie ma wykształconej w sobie tej odwagi i postawy przedsiębiorczości, którą zdecydowanie częściej widać na Zachodzie. Wbrew obiegowej opinii na temat tego, że osoby z tytułem inżyniera nie mają w Polsce problemów z zatrudnieniem, zdarzają się również sytuacje, w których inżynier nie może znaleźć pracy przez dłuższy okres po ukończeniu studiów. Po pewnym czasie bezskutecznych poszukiwań, próg wymagań drastycznie się obniża i zdesperowany młody człowiek jest w stanie podjąć się pracy zdecydowanie poniżej swoich kwalifikacji. To wyjątkowo niekorzystna sytuacja, w której potencjał i umiejętności specjalistów są po prostu marnowane, podczas gdy mogłyby być wykorzystywane w ramach własnego , innowacyjnego biznesu. I właśnie temu mają służyć projekty takie, jak MPTI – mają zachęcać i w maksymalny sposób ułatwiać młodym specjalistom realizację własnych, innowacyjnych pomysłów.”

Własna firma to bez wątpienia duże wyzwanie. Jednym z zadań parków IT jest ułatwienie młodym specjalistom pracy na własny rachunek, tak, żeby mieli możliwość pełnego wykorzystywania swojego potencjału. Żeby własny biznes w branży IT stał się dla nich osiągalną i realną alternatywą, zarówno dla pracy na etacie, jak i dla tej, znacznie poniżej posiadanych kwalifikacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu