WDM Autoryzowany Doradca nagrodzony przez GPW

W czwartek 9 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Giełdy Papierów Wartościowych S.A. za wybitne osiągnięcia na rynku kapitałowym w roku 2011. Nagrodę za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect otrzymał WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Wrocławska spółka pełniła funkcję autoryzowanego doradcy dla 16 nowych uczestników rynku alternatywnego.

Podobne wyróżnienie WDM AD zdobył także w pierwszym roku istnienia nowego rynku. Przez te pięć lat, liczba spółek wprowadzonych na NewConnect przez WDM Autoryzowanego Doradcę sięgnęła 43, a łączna wartość transakcji zrealizowanych przez emitentów, którym doradzał wyniosła blisko 500 mln złotych.

„Nagroda przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie stanowi dla nas potwierdzenie skuteczności oraz profesjonalizmu prowadzonych przez nas działań. Z rynkiem NewConnect związani jesteśmy od początku jego istnienia, czyli od 2007 roku. W tym czasie pełniliśmy rolę autoryzowanego dla 43 podmiotów. Wśród naszych klientów są takie spółki jak Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., ukraińska Agroliga Group PLC czy Quercus TFI S.A.. Mamy nadzieję, że obecny rok oraz kolejne lata będą dla nas równie pomyślne. Dziękujemy Zarządowi Giełdy za to wyróżnienie.” – mówi Grzegorz Wojtylak, prezes zarządu WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.

WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej notowanego na rynku regulowanym Domu Maklerskiego WDM S.A. W swojej dotychczasowej działalności WDM AD otrzymał: nagrodę GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2007 roku, za największą wartość ofert spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2007 roku, tytuł Lidera NewConnect 2008 przyznany przez portal IPO.pl za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2008 oraz największą wartość pozyskanego kapitału. Ponadto, w 2010 roku WDM AD zdobył 3. miejsce w rankingu magazynu Forbes na najlepszych autoryzowanych doradców rynku NewConnect.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu