Przejdź do treści

START leasing, czyli wsparcie Europy w rozwoju przedsiębiorczości

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w małym stopniu korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania swoich inwestycji. Części przedsiębiorców wystarczają środki własne, inni wskazują na problemy z pozyskiwaniem zewnętrznego kapitału, kolejni zaś wyrażają obawy przed skomplikowanymi i restrykcyjnymi procedurami.

Większa dostępność i uproszczenie procedur − to główny zamysł programu START LEASING, oferowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy dzięki umowie poręczeniowej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Czy może on zmienić nastawienie MŚP do zewnętrznego finansowania rozwoju?

Najchętniej za własne

Według danych zawartych „Raporcie MŚP pod lupą” zaprezentowanych przez Europejski Fundusz Leasingowy w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF), w Polsce 52 procent małych i średnich firm nie korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, opierając się jedynie na środkach własnych. 11 procent przedsiębiorców z sektora MŚP w obawia się zbyt wysokich wymogów stawianych przez instytucje finansujące, 9 proc. − skomplikowanych i czasochłonnych procedur , a 7 proc. − wysokich kosztów pozyskania kapitału.

Jeśli już, to leasing

Jeśli firmy decydują się na zewnętrzne finansowanie rozwoju, to za najłatwiej dostępne źródła zdecydowanie uznają leasing i kredyt bankowy. Zdaniem 77 procent respondentów z leasingu można skorzystać „bardzo łatwo” lub „raczej łatwo”. W przypadku kredytów bankowych odsetek tego typu odpowiedzi sięgnął 49 procent.

Jak pomóc?

Polscy przedsiębiorcy są niezwykle kreatywni i z pełną świadomością i odpowiedzialnością podchodzą do prowadzonego biznesu. Dziś małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce wypracowują blisko połowę naszego PKB i to głównie dzięki nim nasza gospodarka nadal się rozwija” – ocenia Radosław Woźniak, wiceprezes Zarządu EFL.

„Niepokojące informacje z Europy o zbliżającym się kryzysie powodują, że przedsiębiorcy zaczynają ograniczać nakłady inwestycyjne, choć nadal nie brakuje takich, którzy chcą zakładać własny biznes i liczą na osiągnięcie sukcesu. Głównym ich problem jest pozyskanie finansowania na rozpoczęcie działalności.

− Właśnie z myślą o tych przedsiębiorcach, żądnych sukcesu w trudnych czasach,, na podstawie poręczenia z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego uruchomiliśmy nową usługę o nazwie START LEASING, przeznaczoną dla nowo powstających firm oraz podmiotów, które nie zdołały jeszcze wypracować dobrej historii kredytowej czy zysku, ale mają widoczny potencjał do rozwoju” − dodaje Radosław Woźniak.

Dla kogo START LEASING?

STRAT LEASING jest kierowany do firm działających na rynku krócej niż 6 miesięcy. Potencjalni klienci START LEASINGU powinni spełniać europejskie kryteria małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): − muszą być podmiotem zatrudniającymi do 10 osób, którego roczny obrót lub suma aktywów nie przekraczają 2 mln euro. Oferta ta jest także kierowana do firm zatrudniających do 250 osób, w których udział podmiotów poza MŚP w strukturze kapitałowej nie przekracza 25 proc., (a jeśli przekracza − cała grupa kapitałowa nie może zatrudniać więcej niż 250 osób). Europejski Fundusz Inwestycyjny udziela EFL gwarancji na pokrycie części ewentualnych straty w razie problemów ze spłatą zobowiązań wynikających z umowy leasingowej.

Pierwsze kroki

Aby uzyskać finansowanie, przedsiębiorcy nie muszą zagwarantować wkładu własnego – wystarczy, że przedstawią jasno sprecyzowany pomysł na biznes. Podmiotom rozpoczynającym działalność w większości branż EFL oferuje finansowanie samochodu osobowego, a wolnym zawodom (prawnikom, biurom rachunkowym, doradcom podatkowym, architektom) − dodatkowo wyposażenie biur i sprzęt IT. Kolejnym beneficjentem programu START LEASING może być branża medyczna, której podmioty zyskują nowe możliwości finansowania specjalistycznego sprzętu czy wyposażenia gabinetów.

Kompendium wiedzy o finansowaniu i rozwoju MŚP, przede wszystkim start-upów, jest specjalny serwis internetowy www.startleasing.pl. Zapewnia on fachowe doradztwo specjalistów, którzy udzielają zainteresowanym przedsiębiorcom odpowiedzi na pytania związane nie tylko z leasingiem, ale także z zakresu prawa czy księgowości.