Riverbed Cascade umożliwia dokładniejszy monitoring centrum danych

Rozwiązanie do zarządzania wydajnością sieci rozszerza usługi monitoringu o centra danych nowej generacji w zwirtualizowanych środowiskach IT oraz środowiskach o zrównoważonych obciążeniach.

Riverbed Technology, firma zajmująca się poprawą wydajności sieci IT, wprowadza nowe funkcje Cascade®, rozwiązania do zarządzania wydajnością sieci (network performance management, NPM), które zapewnia wgląd w zwirtualizowane centra danych oraz centra, które używają równoważących obciążenie kontrolerów dostarczania aplikacji (application delivery controllers ADC). Cascade 9.5 rozszerza całościowe usługi monitorowania sieci oraz wychwytywania potencjalnych błędów – od sieci LAN poprzez WAN, a teraz również w samym centrum danych. Cascade Profiler jest pierwszym rozwiązaniem klasy NPM wyposażonym w uproszczony – oparty na kreatorze – proces konfiguracji usług kontrolera ADC. Virtual Cascade Shark jest pierwszym produktem oferującym nieprzerwane przechwytywanie pakietów oraz analizę wydajności sieci w wirtualnym środowisku. Dzięki nowym funkcjom linia produktowa Cascade posiada bezkonkurencyjne możliwości dedykowane złożonym, globalnym sieciom, wliczając te wyposażone w urządzenia równoważące obciążenia oraz zwirtualizowane centra danych.

Przedsiębiorstwa wdrażają kontrolery ADC, by optymalizować dostarczanie aplikacji oraz zwiększać elastyczność i odporność sieci. Wyzwania związane z równoważącymi obciążenie kontrolerami ADC powodują poważne problemy z uzyskaniem przejrzystości operacji w sieci – maskując potrzebne dane oraz współzależności pomiędzy aplikacjami – zmniejszają zdolność do kompleksowego monitorowania oraz wychwytywania błędów. Cascade 9.5 automatyzuje wykrywanie i monitorowanie zrównoważonych aplikacji. Dzięki integracji z kontrolerami ADC, takimi jak F5 Local Traffic Manager, Riverbed® Stingray™ Traffic Manager i inne, Cascade wypełnia lukę w przejrzystości w połączeniach klient-serwer zarządzanych przez stabilizatory obciążenia, zapewniając wgląd w wydajność aplikacji.

Obok implementacji rozwiązań ADC w celu optymalizacji dostarczania aplikacji, organizacje wirtualizują swoje centra danych oraz konsolidują zasoby IT, aby uzyskać elastyczność oraz obniżyć koszty. Podobnie jak ADC, wirtualizacja, wiąże się z problemami związanymi z przejrzystością, ponieważ w momencie, gdy aplikacje rozpoczynają pracę w zwirtualizowanym środowisku następuje utrata wglądu w wydajność aplikacji. Nowe oprogramowanie Virtual Cascade Shark dostarcza wgląd (w czasie rzeczywistym) potrzebny do zarządzania oraz usuwania błędów związanych z wydajnością aplikacji gdy ta przełączana jest za pomocą  wirtualnego przełącznika w środowiskach VMware ESX. Virtual Cascade Shark monitoruje cały ruch pomiędzy wirtualnymi maszynami oraz eksportuje rozszerzone wskaźniki ruchu do panelu zarządzania wydajnością Cascade Profiler, by monitorować, odkrywać i przyspieszać usuwanie błędów na zunifikowanym poziomie. Shark cały czas przechwytuje pakiety danych i zapisuje je na lokalnym serwerze lub w sieci SAN (storage area network) w celu powtórnej analizy dokonywanej przez oprogramowanie do analizy sieci Cascade Pilot.

Zapewnienie najwyższej wydajności poprzez usuwanie problemów dzięki pełniejszemu wglądowi.

Ta wersja Cascade zawiera również wiele nowych i ważnych funkcji, w tym:

  • Wielosegmentowa analiza – Cascade Pilot™ upraszcza zadania związane z korelacją oraz analizą powiązanych ze sobą przechwyconych strumieni ruchu z wielu lokalizacji lub źródeł, w celu szybkiej identyfikacji, w którym miejscu w sieci nastąpiły problemy z wydajnością – czy zdarzyło się to w zdalnej sieci LAN, w sieci WAN czy też w obrębie centrum danych.
  • Wsparcie precyzyjnych znaczników czasowych – Cascade Shark™ może obecnie przyjmować znaczniki czasowe z dokładnością do nanosekund ze zagregowanych danych portu SPAN by działać bardziej precyzyjnie. Adaptacja znaczników czasu z istniejących sprzętów sieciowych jest obecnie tańsza oraz umożliwia skoordynowane nadawanie znaczników czasowych w całej sieci, aby szybciej rozwiązywać problemy. Ta funkcja może być również używana wraz z możliwościami wielosegmentowej analizy – Cascade Pilot – w celu monitorowania środowisk o małym opóźnieniu oraz innych wrażliwych, pod względem opóźnienia, aplikacji niezbędnych dla kluczowych operacji biznesowych. Cascade Shark współpracuje obecnie z takimi programami analizy przepływu jak Gigamon GigaVUE, cPacket Networks CVU i cTap oraz VSS Monitoring Distributed Traffic Capture.
  • Raportowanie jakości VoIP – Cascade 9.5 zwiększa integrację pomiędzy Cascade Shark a Cascade Profiler poprzez wprowadzenie wsparcia dla protokołów VoIP oraz wbudowanie metryk jakości przesyłu głosu w Cascade Profiler. Ta informacja umożliwia managerom IT określić funkcjonowanie usług VoIP w połączeniu z zasobami danych w celu efektywnego planowania przepustowości oraz podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji w celu poprawy standardu pracy użytkownika końcowego. Mierniki jakości VoIP wspierane przez Cascade 9.5 to MOS (mean opinion score), R-Factor, utrata pakietów oraz poziom zakłóceń (jitter). Dodatkowo Cascade wspiera protokół Cisco – Skinny Client Control Protocol (SCCP).

Dostępność: Rozszerzone rozwiązanie Cascade powinno być dostępne w pierwszym kwartale 2012 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. Cascade, odwiedź http://www.riverbed.com/cascade. Dodatkowo możesz pobrać bezpłatny dokument „Monitoring sieci oraz rozwiązywanie problemów dla OPORNYCH” edycja specjalna przygotowana pod Riverbed Cascade na http://rvbd.ly/NMaTfD (dokument w języku angielskim)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu