Przejdź do treści

NFI Midas opublikował zatwierdzony prospekt emisyjny

Grupa NFI Midas opublikowała zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenia tych akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW.

Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż ok. 1 184 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji.

Zarząd NFI Midas, za zgodą Rady Nadzorczej, w zeszłym tygodniu ustalił cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 0,70 zł.

Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku, co oznacza odłączenie prawa poboru po sesji giełdowej 10 lutego 2012 roku, natomiast zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru będzie można składać od 20 lutego do 1 marca.

Widzimy duże zainteresowanie naszą Spółką i rozpoczynającą się ofertą ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Świadczy to o tym, że dostrzegli oni korzyści z faktu, że w wyniku nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółki z naszej Grupy zostaliśmy pierwszym w Polsce operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne w technologii LTE. Dzięki posiadanym unikalnym aktywom mamy szansę na budowę trwałej przewagi nad pozostałymi operatorami telekomunikacyjnymi. – mówi Wojciech Pytel, Prezes Zarządu NFI Midas.

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na odroczoną płatność za zakup 100 proc. udziałów w spółce Conpidon Limited, która jest właścicielem Aero 2 sp. z o.o. (NFI Midas jest właścicielem tych udziałów od 9 grudnia 2011 r.), spłatę części bonów dłużnych wyemitowanych przez NFI Midas oraz dalsze inwestycje związane z rozbudową ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, pozwalającej na świadczenie usług ultraszybkiego mobilnego Internetu w technologii LTE i HSPA+.

Kompleksowa oferta usług ultraszybkiego mobilnego internetu Grupy NFI Midas dostępna jest na rynku za pośrednictwem Cyfrowego Polsatu oraz sieci komórkowej Polkomtel.