MakoLab SA: wzrost zysku netto po czterech kwartałach o 45%

MakoLab SA – spółka specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań internetowych dla biznesu m.in. dla centrali koncernu Renault-Nissan – osiągnęła po czterech kwartałach 2011 przychody w wysokości 9,6 mln zł, czyli o ponad 22% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto po czterech kwartałach wzrósł o 45%.

W IV kwartale 2011 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 3,39 mln zł, o blisko 9% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Tym samym sprzedaż przekroczyła o 4% wartość prognozowaną. Ostatni kwartał 2011 roku MakoLab SA zakończyła zyskiem 0,63 mln zł.

„Cieszy nas wzrost przychodów wypracowany zarówno w IV kwartale, jak i całym 2011 roku. W 2012 skupimy się na kontynuacji rozpoczętych projektów, a także rozwijaniu kompetencji w zakresie semantycznej sieci WWW. Jesteśmy przekonani, że nasza wizja rozwoju internetu, a w szczególności branży e-commerce w oparciu o Semantic Web zyska grono zwolenników wśród kolejnych klientów MakoLab” – mówi Wojciech Zieliński, prezes zarządu MakoLab SA.

W 2011 roku przychody z eksportu stanowiły 58% przychodów ogółem. Wzrost udziału wartości eksportu w sprzedaży ogółem jest wynikiem przede wszystkim rozszerzania współpracy i powiększania portfela zamówień od klientów z grupy Renault-Nissan, w wyniku czego nastąpił wzrost sprzedaży w euro o niemal 35% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyższa wartość eksportu wyrażona w złotych była ponadto rezultatem wyższego w porównaniu do roku ubiegłego kursu EUR/PLN.

W ostatnich miesiącach 2011 roku Spółka kontynuowała wykonywanie usług opracowania i utrzymania serwisów WWW dla firm koncernu Renault-Nissan w tym wdrożenia witryn mobilnych. Spółka zrealizowała także drugi etap prac dla Powiatu Mińskiego w ramach umowy opracowania i wdrożenia modułów pięciu e-usług działających jako odrębne serwisy WWW o całkowitej wartości 497,2 tys. zł brutto. Zakończenie całości prac zaplanowano na maj 2012 roku.

W zakresie systemów biznesowych MakoLab SA realizowała m.in. międzynarodowe zlecenie z Sogesma SARL z grupy RCI Bank na przebudowę aplikacji kalkulatorów finansowych obejmującą nowe projekty graficzne, optymalizację w zakresie usability oraz modyfikację oprogramowania. Ponadto Spółka zakończyła wdrożenie systemu Fractus 2.0 u klienta z branży oponiarskiej. W grudniu 2011 roku Spółka podpisała umowę o wartości ponad 150 tys. zł na wdrożenie autorskiego systemu ColDis w firmie prowadzącej działalność inwestycyjno-deweloperską, specjalizującej się w budowie powierzchni handlowych. MakoLab SA kontynuowała także dwa duże wdrożenia autorskich systemów CRM.

Spółka prowadzi intensywne prace nad aplikacjami mobilnymi przede wszystkim dla platform iPhone/iPad oraz Android. Dotyczą one rozszerzenia już opracowanych rozwiązań (serwisy WWW dla firm grupy Renault-Nissan, kalkulatory finansowe dla Sogesma SARL) na te urządzenia oraz opracowania całkowicie nowych aplikacji.

W październiku 2011 roku projekt badawczo-rozwojowy Spółki MakoLab realizowany we współpracy z prof. Martinem Heppem z Hepp Research GmbH (Niemiecy), dotyczący rozszerzenia oferty o funkcjonalności semantycznej sieci WWW, został zakwalifikowany do dofinansowania dotacją z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 220 tys. zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 414 tys. zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu