Infovide-Matrix dla PNiG Kraków Sp. z o.o.

Spółka Infovide-Matrix SA, wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce, zrealizowała projekt wdrożenia SAP ERP dla krakowskiej firmy Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. (PNiG Kraków Sp. z o.o.) , należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Projekt obejmował zarówno Polskę, jak również wybrane zagraniczne placówki PNiG Kraków Sp. z o.o.

Prace wykonane przez Infovide-Matrix związane były z zaprojektowaniem i wdrożeniem zintegrowanego rozwiązania SAP ERP (Enterprise Resource Planning). Projekt został zrealizowany w szerokim zakresie funkcjonalnym, dostosowanym do potrzeb Klienta. Wdrożeniem zostały objęte takie obszary, jak księgowość i finanse, środki trwałe, controlling, obszar kadrowo – płacowy, sprzedaży i dystrybucji, obszar gospodarki materiałowej, gospodarki remontowej, zarządzania projektami, hurtownia danych oraz integracja z aplikacjami zewnętrznymi. Dodatkowo w zakres projektu weszły migracja danych z dotychczasowych systemów PNiG Kraków Sp. z o.o. oraz rozszerzenia standardowej funkcjonalności SAP.

„Dla naszej spółki był to jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych w 2011 roku, nie tylko ze względu na strategiczną dla nas branżę Klienta, ale również jego kompleksowość i międzynarodowy charakter. Nasza współpraca po zakończeniu wdrożenia  systemu SAP jest kontynuowana, bo świadczymy usługi  w zakresie utrzymania oraz serwisu powdrożeniowego całego systemu.” – powiedział Paweł Wiechecki, dyrektor zarządzający w sektorze energetyka w Infovide-Matrix SA.

Wdrożenie jednego spójnego systemu w Polsce i zagranicznych placówkach PNiG Kraków Sp. z o.o. pozwoli spółce obniżyć koszty, a nowy, ujednolicony model biznesowy udoskonali przebieg procesów wewnętrznych firmy, strukturę organizacyjną, zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach, obieg dokumentów, system raportowania informacji oraz powiązanie elementów biznesowych z elementami systemu informatycznego.

„Wszystkie prace były prowadzone z należytą starannością i zakończone sukcesem”– powiedział Marek Stachura, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych i Finansowych  PNiG Kraków Sp. z o.o.–„Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalizmu i poziomu usług świadczonych przez przedstawicieli Infovide-Matrix S.A.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu