XIX Forum Gospodarcze w Toruniu – już w marcu

Toruńskie Forum Gospodarcze zgromadziło w zeszłym roku ponad tysiąc uczestników. Organizatorzy spodziewają się w tej edycji podobnej frekwencji, szczególnie że jest to jedyna konferencja ekonomiczna w Polsce, a także jedna z pierwszych na świecie, która wprowadziła do programu humanistyczny blok dyskusyjny. XIX Forum Gospodarcze potrwa od 5 do 6 marca 2012 r.

Na początku marca do Torunia zjadą się kluczowi przedstawiciele świata polityki i biznesu. Uczestnicy XIX Forum Gospodarczego w ciągu dwóch dni będą dyskutować na temat kształtu polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie, zadań stojących przed zjednoczoną Europą, a także regionalnych problemów miast wojewódzkich.

Forum Gospodarcze każdego roku rozwija się i wzbogaca o kolejne punkty. W tym roku organizatorzy postawili przede wszystkim na dyskusje na temat gospodarki, stąd tematem przewodnim kongresu będą „Gospodarcze, transgraniczne więzi systemowe”.

– Rok 2012 jest niezwykle ważny, nie tylko ze względu na liczne proroctwa, ale przede wszystkim z punktu widzenia nowego rządu. Jesteśmy właśnie na początku drogi Polski z nowymi władzami. Czeka nas wyznaczanie priorytetów na kolejne cztery lata. Dlatego tak ważne wydaje nam się omawianie spraw gospodarczych, gdzie tylko tłem jest bieżąca polityka – mówi Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora Forum.

Większy nacisk na problemy gospodarcze to nie jedyna nowość tegorocznego spotkania. Forum Gospodarcze w Toruniu jest pierwszą konferencją, w której oprócz bloków tematycznych poświęconych polityce i gospodarce, będzie prowadzona debata z obszaru humanistyki.

– Wolność słowa i jednostki, ACTA czy fenomen wejścia Palikota do sejmu to tylko wybrane tematy, które będą poruszane podczas bloku humanistycznego. W debacie uczestniczyć będą m.in. prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wykładowcy Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jest partnerem tej części dyskusyjnej – podkreśla Jacek Janiszewski.

Na konferencji, jak co roku, pojawią się wybitne osobowości świata gospodarki, kultury, nauki i polityki. To właśnie oni spierając się i dyskutując na ważne tematy ekonomiczne, polityczne i etyczne mówić będą o kierunkach rozwoju naszego kraju i całej Europy.

Podczas sesji inauguracyjnej, którą poprowadzą dwaj dziennikarze: Paweł Jonas (The Warsaw Voice) i Hubert Biskupski (Super Express), paneliści będą koncentrować się przede wszystkim na gospodarczych wyzwaniach stojących przed Polską i więziach systemowych istniejących ponad granicami państw europejskich. W debacie tej potwierdzili udział m.in. Olgierd Dziekoński – Minister w  Kancelarii Prezydenta RP, Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Tomasz Suchański – Dyrektor Generalny sieci sklepów Biedronka, Sławomir Hinc – Wiceprezes PGNiG S.A., Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Piotr Szymanek – Wiceprezes Zarządu PGE S.A., Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Bożena Lublińska – Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości, Cezary Banasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP.

– W panelu inauguracyjnym uczestniczyć będą zarówno politycy, dziennikarze, jak i przedsiębiorcy. W dyskusji będziemy starali się skupić przede wszystkim na łączących nas relacjach – lokalnych i międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście ekonomicznym. Dobrym przykładem takich transgranicznych więzi jest sieć sklepów Biedronka. Będąca częścią zagranicznej, portugalskiej grupy Jeronimo Martins, Biedronka jest jednocześnie bardzo silną polską marką. Współpracuje z polskimi producentami i promuje ich za granicą, a dzięki swojej obecności we wszystkich regionach Polski – tworzy miejsca pracy, wspiera rozbudowę infrastruktury i projekty społeczne, przyczyniając się tym samym do rozwoju lokalnej gospodarki – mówi Janiszewski.

Podczas konferencji odbędzie się około trzydziestu paneli, seminariów dotyczących gospodarki w tym: energetyki, transportu, rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego, obronności, prawa – ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego. Wiele dyskusji poświęconych będzie tematyce promocji miast i całego regionu kujawsko – pomorskiego, rewitalizacja drogi wodnej E – 70, współpraca polityków ponad podziałami, jasna wizja rozwoju Polski na arenie międzynarodowej oraz Partnerstwo Wschodnie.

Współorganizatorami Forum Gospodarczego są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Urząd Gminy Miasta Toruń ,Jeronimo Martins Dystrybucja – właściciel sieci sklepów Biedronka, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Grupa ECDDP, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Patroni medialni Forum Gospodarczego: TV Toruń, Gazeta Pomorska, Wprost, Rzeczpospolita, Strefa Biznesu, Teraz Toruń, The Warsaw Voice, mmtorun.pl, Radio Gra, Brief, Super Biznes (Super Express), Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy, Polish Market, Obserwator Finansowy, Murator, Gazeta finansowa, Home & Market, Gazeta Polska, Cashcom.pl i Kurier365.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu