Przejdź do treści

Grupa Nokaut podsumowuje rok i wznawia ofertę publiczną

Grupa Nokaut – czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen – wznawia ofertę publiczną. Spółka przekroczyła prognozy na 2011 rok i znacząco podwyższyła przewidywania na 2012 rok. Wiodąca pozycja Grupy Nokaut na rynku porównywarek – dzięki planowanej akwizycji serwisów Skąpiec.pl i Opineo.pl oraz strategicznej umowie z Wirtualną Polską – oraz dynamiczny rozwój e-commerce i dobre wyniki finansowe za 2011 rok zapewniają spółce wysoki potencjał rozwoju w kolejnych latach.

Skonsolidowane przychody pro-forma Grupy Nokaut (tj. łącznie ze Skąpiec.pl oraz Opineo.pl) w 2011 roku wyniosły 17,4 mln zł, a zysk netto niemal 5 mln zł, co oznacza 43% wzrost w ciągu roku.

Oferta obejmuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Do obrotu wprowadzone zostaną wszystkie akcje, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C. Około 80% oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy.

Proces budowania księgi popytu oraz zapisy w Transzy Detalicznej prowadzone będą w dniach 17-21 lutego. Cena emisyjna i sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości do 22 lutego do godz. 9.00, a zapisy w Transzy Dużych Inwestorów odbędą się w dniach 22 – 27 lutego. Przydział akcji oferowanych nastąpi do 29 lutego 2012 roku.

Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA.

Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jeszcze w I kwartale 2012 roku.

Cele emisji obejmują m. in. akwizycje portali Skąpiec.pl i Opineo.pl w części gotówkowej, inwestycje w oprogramowanie (m.in. budowę platformy transakcyjnej All-in-One oraz rozwój kanału mobilnego i systemu płatności elektronicznych), a także ekspansję rynkową. Dzięki przeprowadzonym akwizycjom Grupa Nokaut oczekuje osiągnięcia udziałów rynkowych w zakresie porównywarek cen na poziomie obecnego lidera rynku.

„Dwa ostatnie miesiące, podczas których przygotowywaliśmy się do wznowienia oferty publicznej, pozwoliły nam w praktyce upewnić się co do strategicznych założeń biznesowych Grupy po przejęciu Skąpiec.pl i Opineo.pl. Mimo braku wpływów z emisji w grudniu ubiegłego roku, przekroczyliśmy zakładane prognozy na 2011 rok, co doskonale odzwierciedla potencjał naszej spółki. Model biznesowy realizowany przez Grupę Nokaut – niestandardowy względem naszych konkurentów – sprawia, że uzyskujemy bardzo dobre marże oraz czujemy się bezpiecznie w zakresie płynności finansowej. Tym samym – w połączeniu z nowoczesnym zapleczem technologicznym, którym dysponujemy – jesteśmy w stanie zapewnić stabilność i rentowność naszego biznesu” – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.