Air Products – innowacyjność na pierwszym miejscu

Firma Air Products, która powstała w Detroit w Stanach Zjednoczonych w 1940 roku, jest obecnie największym dostawcą gazów technicznych w Polsce, jednym ze światowych liderów w ich produkcji, a także jednym z kluczowych producentów specjalistycznych produktów chemicznych na świecie. Od początku swojej działalności Air Products przykłada ogromną wagę do opracowywania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby klientów oraz pomagają sprostać ich wyzwaniom biznesowym. Podejście polegające na wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług charakteryzujących się wysoką wartością dodaną, pozwoliło firmie Air Products osiągnąć sukces w oparciu o innowacyjność i wielokrotnie nagradzane specjalistyczne technologie. Rozumienie problemów i niezrealizowanych potrzeb klientów oraz wykorzystywanie możliwości do ulepszenia oferowanych rozwiązań, stanowi inspirację dla Air Products do tworzenia wydajnych i innowacyjnych produktów i usług, które firma oferuje klientom, pozostawiając w tyle konkurencję.

Innowacyjność, która stanowi sedno strategii biznesowej firmy Air Products, opiera się na działalności badawczej i rozwojowej (R&D). Aby przyspieszyć tempo opracowywania innowacyjnych rozwiązań, Air Products kooperuje w zakresie działalności R&D, uczestnicząc w licznych projektach badawczych z partnerami z różnych branż przemysłu, agend rządowych oraz uczelni wyższych. Dzięki takiej współpracy Air Products ma dostęp do najlepszych na świecie ekspertów i wiodących technologii.

Europejska Grupa Technologiczna (European Technology Group) Air Products odpowiedzialna jest za generowanie pomysłów dotyczących różnych nowoczesnych technologii dla globalnej dywizji gazów technicznych firmy. Zespół światowej klasy ekspertów ściśle współpracuje z klientami kupującymi gazy ciekłe i sprężone. Pozwala to dogłębnie zrozumieć potrzeby i wyzwania stojące przed klientami, dzięki czemu eksperci firmy Air Products mogą skupić się na opracowywaniu i rozwijaniu pomysłów, które wesprą jej klientów, ich odbiorców oraz przyczynią się do rozwoju całej branży gazów technicznych.

Na przestrzeni ponad 70 lat swojej działalności, firma Air Products wprowadziła liczne innowacje, które oznaczają konkretne korzyści dla użytkowników końcowych:

 • Ciekły azot – będąc ekspertem w dziedzinie zastosowań technologii kriogenicznych, Air Products jest dostawcą ciekłego azotu dla firm z wielu różnych sektorów przemysłu. Ciekły azot używany jest np. do wytwarzania bardzo niskich temperatur, które potrzebne są przy testowaniu technologii kosmicznych. Ponadto Air Products pod marką Freshline® stworzył i wprowadził na rynek innowacyjne systemy do zamrażania żywności z wykorzystaniem ciekłego azotu. Pozwalają one przetwórcom żywności chłodzić i zamrażać żywność, począwszy od kurczaków przez ciasta, owoce, warzywa, aż po lody. Najnowszą innowacją Air Products jest tunel zamrażalniczy Freshline® DM o mocach przerobowych pozwalających na mrożenie do 1,800 kg indywidualnych porcji produktów (IQF). Ten innowacyjny dwufunkcyjny tunel zamrażalniczy może być stosowany w trybie mrożenia IQF oraz trybie non-IQF, oferując przetwórcom zarówno najwyższą jakość, jak i elastyczność.
 • Technologia CCS (wychwytywania i składowania dwutlenku węgla) – w 2010 roku system wychwytywania, oczyszczania i kompresji dwutlenku węgla autorstwa Air Products został uruchomiony w placówce rozwojowo-badawczej Schwarze Pumpe w Niemczech należącej do firmy Vattenfall AB. Jest to pierwsza na świecie pilotażowa instalacja, służąca do spalania tlenowego CO2. Zaawansowana technologia Air Products stanowi alternatywną metodę wydajniejszego wychwytu CO2 z gazu spalinowego produkowanego w instalacji Vattenfall. Air Products współpracuje także z innymi wiodącymi firmami, rządami i instytucjami badawczymi w m.in. USA, Chinach, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii w celu doskonalenia technologii redukujących koszt wychwytywania dwutlenku węgla.
 • Ciekły wodór – nowy napęd rakietowy dla Amerykańskich Sił Powietrznych, a później dla NASA, opracowany przez Air Products w 1957 roku po starcie Sputnika.
 • Paliwo wodorowe i technologie wodorowe – Air Products jest światowym liderem w rozwoju infrastruktury związanej z paliwem wodorowym oraz największym na świecie dostawcą wodoru do ogniw paliwowych, zaopatrując w wodór więcej stacji niż jakakolwiek inna firma. W 2008 roku firma Air Products wybudowała pierwszą w Wielkiej Brytanii stałą stację paliwa wodorowego na Uniwersytecie w Birmingham. W grudniu 2010 roku w Londynie została uruchomiona pierwsza stale działająca stacja paliwa wodorowego, zainstalowana przez Air Products. Zaopatruje ona w paliwo wodorowe pięć autobusów miejskich wykorzystujących napęd wodorowy. W 2010 roku na Uniwersytecie w Coventry odsłonięto nagradzaną już stację wodorową z serii 100, opracowaną i dostarczoną przez Air Products. Technologia wodorowa i paliwo wodorowe Air Products napędzają również bezzałogowy samolot pokazowy Boeinga noszący nazwę Phantom Eye.
 • Gama butli Integra® oraz technologia BIP® stworzone i opatentowana przez Air Products – zaprojektowane, opracowane i wprowadzone na rynek gazów technicznych na początku lat 2000. Od tamtej pory stały się najpopularniejszym rozwiązaniem dla licznej rzeszy użytkowników gazów sprężonych w różnych gałęziach przemysłu, od metalurgii po analizy laboratoryjne. Butle Integra® są o połowę mniejsze od tradycyjnych butli z gazem używanych w przemyśle i posiadają wbudowany zawór bezpieczeństwa oraz liczne dodatkowe zabezpieczenia. Jedyna w swoim rodzaju gama butli BIP® jest optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach, gdzie wymagane są gazy ultra czyste, wykorzystywanych w analizach laboratoryjnych. Technologia BIP®, na którą składa się opatentowany zawór bezpieczeństwa i oczyszczacz, zapewnia znaczącą redukcję zanieczyszczeń krytycznych, takich jak cząsteczki tlenu, wody i węglowodorów w porównaniu do standardowych gazów czystych. Po wprowadzeniu na rynek, butle Integra® oraz gama gazów do cięcia i spawania Maxx™ zostały wyróżnione brytyjską nagrodą Queen’s Award for Enterprise: Innovation oraz zdobyły znak jakości TÜV. Technologia BIP®  również została uhonorowana nagrodą Queen’s Award for Enterprise: Innovation.
 • MATGAS – centrum badawcze działające na zasadach non-profit założone w Barcelonie przez Carburos Metalicos (grupa Air Products), Państwową Radę ds. Badań w Hiszpanii (CSIC) i Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie (UAB). Głównym celem MATGAS jest prowadzenie badań oraz opracowywanie technologii dotyczących dwutlenku węgla oraz energii odnawialnych, w tym technologii wodorowych. MATGAS wspomaga synergię pomiędzy przedsiębiorcami oraz sektorem badawczym i edukacyjnym.
 • Specjalistyczna gama lekkich butli z tlenem do zastosowań medycznych o pojemności 1L i 2L – opracowana przez Air Products Healthcare do użytku przez pacjentów leczonych w domu na choroby dróg oddechowych. Przenośne i łatwe w użyciu butle poprawiają jakość życia ponad 325,000 pacjentów w całej Europie.
 • Innowacyjny system kondensacji kriogenicznej – opracowany przez Air Products we wczesnych latach dziewięćdziesiątych. Pozwala odzyskiwać ze starych lodówek i zamrażarek związki zanieczyszczające środowisko. W tym samym czasie firma opracowała technologię PolarSnow® stosowaną do produkcji realistycznie wyglądającego śniegu stosowanego przez przemysł rekreacyjny, a także wykorzystywaną podczas różnorodnych testów. W Polsce Air Products regularnie wspiera organizatorów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich, dostarczając płynny azot do zamrażania rozbiegu skoczni.
 • Nowa generacja przyjaznych dla środowiska dodatków, w tym wodne epoksydowe środki ochrony oraz technologie środków powierzchniowo czynnych – wykorzystywane w produkcji trwałych ekologicznych powłok używanych w przemyśle, np. w systemach odnawialnych źródeł energii wykorzystujących turbiny wiatrowe, technologiach hydroelektrycznych oraz fotowoltaicznych. Najnowsza gama wodnych epoksydowych środków powierzchniowo czynnych przeciera szlaki do stworzenia pierwszych na świecie systemów powłok nie zawierających lotnych związków organicznych.
 • Rozwiązania Halia™ – innowacyjne rozwiązania dla przemysłu związanego z oczyszczaniem ścieków i dostarczaniem wody pitnej. Rozwiązania te podnoszą jakość wody, obniżają koszty oraz wspomagają przyjazne dla środowiska procesy uzdatnia wody. Rozwiązania Halia™ wykorzystywane są m.in. w napowietrzaniu upraw wodnych, zarządzaniu warstwami wodonośnymi i ich odtwarzaniu, uzdatnianiu wody pitnej, natlenianiu wód powierzchniowych oraz ponownym wykorzystywaniu wody ultra czystej.
 • Elektrownia w Tees Valley produkująca energię ze źródeł odnawialnych – jest to pierwsza z serii elektrowni produkujących energię z odpadów komunalnych nie podlegających recyklingowi, które Air Products chce uruchomić w Wielkiej Brytanii w nadchodzących latach. Instalacja, która zostanie oddana do użytku w 2014 roku, będzie wytwarzać 49 megawatów energii pochodzących z około 300 000 ton odpadów komunalnych poddanych wcześniejszej obróbce, które do tej pory trafiały na wysypiska śmieci. Energia zasili nawet 50 000 domów w północno-wschodniej Anglii. W przyszłości w elektrowni będzie także możliwa produkcja odnawialnego wodoru zasilającego ogniwa paliwowe do zastosowań komercyjnych, np. napędzania pojazdów transportu miejskiego.
 • Proces odzyskiwania helu z gazu ziemnego wraz z procesem skraplania oraz kompresji gazu ziemnego za pomocą wymiennika cieplnego – opracowany przez Air Products w latach sześćdziesiątych.
 • Środki powierzchniowo czynne Surfynol® – innowacyjne dodatki chemiczne wprowadzone przez Air Products ponad 40 lat temu. Pozwoliły nowym powłokom przemysłowym stworzonym w oparciu o wodę, zastąpić wiele do tej pory stosowanych materiałów, takich jak farby, których formuły bazowały na rozpuszczalnikach.
 • Tunel Cryo Quick – pierwszy tunel do mrożenia żywności przy zastosowaniu ciekłego azotu, opracowany przez Air Products w latach sześćdziesiątych, czyli w okresie gwałtownego wzrostu popytu na żywność mrożoną i dania gotowe do spożycia.
 • System monitorowania butli RFID – opracowany przez Air Products do monitorowania butli z gazami wykorzystywanymi w przemyśle spożywczym oraz w branży medycznej i farmaceutycznej. Zalety systemu to większy wzrost wydajności oraz bardziej precyzyjny transfer danych.
 • Innowacyjny przewodnik ułatwiający wybór mieszanin gazowych – opracowany przez Air Products dla producentów żywności, która jest pakowana z wykorzystaniem atmosfer modyfikowanych (MAP).
 • Przenośne generatory wytwarzające tlen – wykorzystywane przez lotnictwo wojskowe podczas lotów na dużych wysokościach w czasie drugiej wojny światowej.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu