Riverside ma za sobą kolejny udany rok

The Riverside Company ma za sobą kolejny udany rok. Mimo wyjątkowo trudnych warunków rynkowych, fundusz zainwestował ponad 400 mln euro w 29 spółek na całym świecie. Pośród innych istotnych wydarzeń minionego roku jest m.in. zwiększenie wyceny 80% funduszy, przekazanie inwestorom 285 milionów euro z siedmiu wyjść z inwestycji, zamknięcie funduszu na poziomie o 37% wyższym od zakładanego oraz otwarcie dwudziestego biura na świecie w Londynie.

W Europie fundusz Riverside sfinalizował siedem przejęć składających się z sześciu platform oraz jednego add-on. Wśród przejętych firm znalazły się między innymi: Ramader, przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji systemów transportowych i powiązanych z nimi akcesoriów, Reima Oy, wiodący skandynawski producent odzieży dziecięcej, czy Transporeon, niemiecki dostawca usług e-logistycznych.

Siedem wyjść z inwestycji w 2011, przyniosło wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) w wysokości 26% i ponad 3-krotny zwrot gotówkowy brutto. Inwestycje, które zostały zakończone w 2011 to m.in.: Sentinel, największy w Europie dostawca systemów grzewczych i systemów oczyszczania wody dla domów mieszkalnych, czy EM Test, szwajcarski producent i dostawca sprzętu testującego kompatybilność elektromagnetyczną.

Riverside był również aktywnie zaangażowany w promowanie sektora private equity, a we wrześniu 2011 roku Partner Karsten Langer został oficjalnym liderem tego rynku – przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital (EVCA).

Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć w tych trudnych dla europejskiego rynku czasach.  Private equity może pomóc Europie w przezwyciężeniu finansowego kryzysu – mówi Antonio Cabral, Managing Partner. W świecie nieskończonej ilości politycznych i regulacyjnych niewiadomych, private equity pozostaje siłą napędową wzrostu przedsiębiorstw poprzez dostarczanie firmom wiedzy i biznesowego know-how.

Prezesi Riverside Co, Béla Szigethy i Stewart Kohl także podzielili się swoimi przemyśleniami na temat pełnego wyzwań, ale udanego roku  2011:

Co za rok – mówi Kohl. Wśród rozchwianych rynków giełdowych, dysfunkcyjnych rządów i  powszechnego oczekiwania na katastrofę, robiliśmy to, co robimy najlepiej. Ustanowiliśmy nowe rekordy inwestycyjne, usprawniliśmy nasze procesy, przeprowadziliśmy transakcje idące w miliardy dolarów. I to wszystko przy jednoczesnym zwiększeniu wyceny 80% naszych funduszy i utrzymaniu w siedmiu funduszach z dziesięciu bardzo wysokich wyników.

Szigethy nazwał rok 2011 niezapomnianym rokiem, w którym Riverside z sukcesem przystosował się do zmiennych warunków rynkowych.

Z wielu powodów miniony rok był naszym najlepszym rokiem, mówi Szigethy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych inwestycji. Kupiliśmy kilka firm o dużym potencjale wzrostu, i już otrzymujemy sygnały, że nasze wysiłki się opłaciły. Nigdy wcześniej nie zainwestowaliśmy takich sum, i jesteśmy zachwyceni potencjałem naszego portfolio. Nie było to łatwe zadanie, ale zespół Riverside wykonał świetną pracę we wszystkich najważniejszych obszarach – zdobywaniu finansowania, tworzeniu wartości przedsiębiorstw i uzyskiwaniu ponadprzeciętnych zwrotów.

Bardzo dobre zamknięcie w roku 2011 funduszu Riverside Micro-Cap Fund II w dużej mierze udało się dzięki dobrym wynikom poprzedniego funduszu. Zamknięcie zostało zrealizowane pomimo wyjątkowo trudnego otoczenia rynkowego, które niesprzyjało pozyskiwaniu środków. Po raz pierwszy w swojej ponad dwudziestoletniej historii Riverside współpracuje z amerykańską rządową organizacją – Small Business Administration jako fundusz Small Business Investment Company (SBIC), zapewniający dostęp do niskooprocentowanego kredytu udzielanego przez SBA, który pozwoli funduszowi zainwestować aż 287 milionów dolarów. Fundusz już teraz posiada pięć platform, które uzyskują bardzo dobre wyniki.

Nowe biuro w Londynie, już 20 na świecie, jest najlepszym przykładem na to, że zespół Riverside z każdym rokiem staje się coraz bardziej zintegrowany, jak i globalny. Firma zatrudnia na czterech kontynentach profesjonalistów 14 narodowości, a w roku 2011 dodatkowo zwiększyła wysiłki, aby jak najlepiej wykorzystać ich wiedzę, kontakty i doświadczenie.

Riverside rozszerzył także swój zakres specjalizacji sektorowych, dodając czwartą – w dziedzinie oprogramowania/technologii generujących cykliczne przychody. Dotychczasowe specjalizacje funduszu to ochrona zdrowia, edukacja i szkolenia oraz franszyza – ponad połowa inwestycji z roku 2011 przypadała właśnie na te dziedziny. Riverside planuje dalszy rozwój swoich specjalizacji, ponieważ ułatwia to wyceny spółek i sfinalizowanie  transakcji przejęcia, a jednocześnie umożliwia przyspieszony wzrost w okresie inwestycji. Wśród planowanych specjalizacji Riverside należy wymienić także sektor czystych technologii – szybko rozwijający się segment rynku, w którym fundusz już posiada znaczące doświadczenie i dobrze przygotowanych pracowników.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu