Przejdź do treści

PMCompass.pl – obierz właściwy kurs w zarządzaniu projektem

Mówi się, że jeśli nie potrafi się czegoś zaplanować, to nie ma podstaw, aby twierdzić, że potrafi się to zrobić. Organizacje, które używają internetowego oprogramowania PMCompass.pl jako wsparcia w zarządzaniu projektami, na pewno nie mają problemów z realizacją przedsięwzięć na czas i zgodnie z założeniami.

Przy wykorzystaniu tak innowacyjnej aplikacji można bowiem skutecznie opanować najważniejsze obszary zarządzania projektem: planowanie zadań, przydzielanie wykonawców, monitorowanie postępu prac, rozliczanie czasu pracy oraz komunikację w zespole i zarządzanie dokumentacją projektową.

Twórcy innowacyjnej aplikacji PMCompass.pl postawili sobie szereg pytań: Co sprawia, że pracownicy nie zawsze wiedzą, czym powinni się w danej chwili zająć? Dlaczego realizacja zadań zajmuje zawsze więcej czasu niż się na nie zaplanowało? Z jakich powodów członkowie zespołu niekiedy nie potrafią ze sobą współpracować? Dlaczego zespół traci czas na poszukiwanie dokumentów i niezbędnych do realizacji zadań informacji? Jak zapewnić kontrolę nad realizowanymi przedsięwzięciami?

Znalezienie właściwych odpowiedzi na te pytania okazało się kluczem do rozwiązania istotnych problemów z zakresu zarządzania projektami oraz przyczyniło do stworzenia narzędzia na miarę XXI wieku.

Wsparcie w zarządzaniu projektami

Niezależnie od tego, czy mowa jest o małych, kilkuosobowych zespołach, czy o dużych organizacjach rozproszonych po całym świecie, coraz więcej działań realizowanych jest pod postacią projektów. Projektem może być organizacja uroczystości rodzinnej, organizacja sesji fotograficznej, wdrożenie systemu informatycznego czy wybudowanie domu. Wszędzie tam, gdzie działa się w pewnych ramach czasowych i dysponuje ograniczonymi zasobami ludzkimi lub materialnymi, występują podobne problemy organizacyjne i zarządcze.

Serwis PMCompass.pl jest uniwersalną platformą, która pomaga uporać się z większością tych problemów. Dzięki systematycznemu podejściu do prowadzenia projektów i wsparciu w ich obsłudze, narzędzie PMCompass.pl stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za planowanie projektu, a członkami zespołu. Poprawa dostępności informacji, zwielokrotnia szansę podejmowania właściwych decyzji w zakresie: precyzyjnego planowania zadań, przydzielania wykonawców, szacowania budżetów oraz zarządzania ryzykiem zarówno w pojedynczych projektach, jak i z perspektywy portfela projektów.

Planowanie i monitorowanie wykonania zadań

Aby możliwa była efektywna i zgodna z założeniami realizacja każdego projektu, konieczne jest poczynienie pewnych działań planistycznych, wspieranych przez narzędzia informatyczne. Aplikacja PMCompass.pl umożliwia skoncentrowanie się na pracy i tworzenie twórczej atmosfery wśród pracowników. Ułatwia ona definiowanie zadań, budowanie harmonogramu i monitorowanie postępu prac. Dodatkowym atutem PMCompass.pl jest zaimplementowanie tradycyjnych technik oraz narzędzi planowania i kontroli, takich jak: struktura podziału pracy WBS i wykres Gantta. Wystarczy określić cele realizowanego projektu, zdefiniować zadania, które doprowadza do ich realizacji i pozwolić, by innowacyjny system błyskawicznie delegował je do odpowiednich pracowników we właściwym czasie. Kontrolę nad wykonaniem zadań zapewni system kart pracy, które dostarczają informacji na temat postępu prac. Wypełnianie kart pracy przez realizatorów zadań daje obraz tego, kto ile czasu poświęcił na jakie zadanie i czym się zajmował przez określony czas. Ma to olbrzymie znaczenie nie tylko w kontekście oceny wydajności poszczególnych pracowników, ale co ważniejsze, wiedza na temat kosztów i czasu realizacji aktualnych projektów, pozwala lepiej zaplanować przyszłe projekty.

Komunikacja w zespole

Każdy wie, że najważniejszym czynnikiem w projekcie są ludzie. Ich skuteczna współpraca jest czynnikiem warunkującym sukces przedsięwzięcia. Serwis PMCompass.pl jest uniwersalną platformą komunikacyjną skupiającą wszystkich członków zespołu projektowego, a także w miarę potrzeb, podwykonawców i klientów. Praca nad projektem wymaga od członków zespołu ścisłej współpracy i wymiany obserwacji. W niektórych organizacjach kluczowe jest także utrzymanie stałego kontaktu z klientem i wzajemne informowanie się o postępach prac. Aplikacja PMCompass.pl została stworzona z myślą o zapewnieniu skutecznego przepływu informacji między osobami zaangażowanymi w projekt. Uprawnione osoby mają dostęp do niezbędnych danych projektowych, pełnej dokumentacji i informacji o projekcie. Informacje o spotkaniach, powiadomienia o zaplanowanych zadaniach i czasie ich wykonania widoczne są online u wszystkich zarejestrowanych uczestników projektu. Dotychczasowi użytkownicy chwalą sobie szczególnie możliwość zamieszczania komentarzy przy każdym elemencie w projekcie, co nie tylko poprawia komunikację między członkami zespołu , ale także jakość pracy. Co istotne, aplikacja PMCompass.pl dostępna jest z każdego miejsca na Ziemi przez przeglądarkę internetową, co zapewnia dostęp do ważnych danych w każdej chwili gdy są potrzebne, bez konieczności instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.

Przyszłościowa inwestycja

Wybierając program PMCompass.pl zyskujemy pewność, że otrzymujemy to, co niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem projektowym. Wszechstronny i elastyczny system umożliwia zastosowanie dowolnych reguł i metod zarządzania. Dzięki temu jest narzędziem zawsze aktualnym, wspierającym każdy etap realizacji projektów różnego typu. Z jednej strony zyskuje zarządzający, któremu platforma dostarcza informacji o stanie realizowanych projektów i obciążeniu pracowników, z drugiej strony korzystają członkowie zespołu, którzy widzą jakie zadania mają do wykonania oraz mogą udokumentować swoje zaangażowanie w projekty.

PMCompass.pl