Nowy sposób logowania do systemu UNIT4 TETA

Zapomnij o hasłach zapisywanych na żółtych karteczkach. Wrocławski producent oprogramowania dla biznesu UNIT4 TETA stwarza możliwość logowania do systemu za pomocą zbliżeniowej karty dostępu.

Zbliżeniowa karta dostępu to nowe rozwiązanie mające zautomatyzować dostęp do internetowej platformy dla pracowników TETA HRM. Jest to sposób logowania analogiczny do standardowego, ręcznego wprowadzania hasła i loginu, z tą różnicą, że proces logowania jest znacznie szybszy, a użytkownik nie musi już pamiętać wielu różnych loginów i haseł.

Każdy nowo założony użytkownik TETA HRM ma automatycznie przydzielony login oraz hasło dostępu do konta. Administrator może zaznaczyć przy użytkowniku opcję umożliwiającą logowanie za pomocą karty o wskazanym identyfikatorze. Na karcie powinien być zapisany prefiks identyfikujący odczyt karty oraz unikalny identyfikator pracownika, dzięki któremu odczyt z karty kojarzony jest z użytkownikiem TETA HRM.

Dodatkowo przy pomocy karty pracownicy mogą samodzielnie rejestrować swoje wejścia i wyjścia z firmy. Użytkownik posiada więc jedną kartę do „wszystkiego”, co przypomina powszechnie znany system paypass tyle, że wykorzystywany na terenie firmy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu