Dworce PKP w oczach podróżnych – wyniki badań

Spośród ośmiu największych dworców PKP w Polsce, które poddano ocenie podróżnych, jedynie dwa oceniane są pozytywnie: Białystok i Lublin. Najwięcej pracy nad wizerunkiem czeka Łódź Fabryczną, w Gdańsku negatywnie oceniani są pracownicy obsługi.

W badaniu wzięło udział 687 osób oceniając dworce na 31 wymiarach z 4 bloków tematycznych dotyczących: wyglądu i wygody dworca, systemu informacji, kompetencji i zaangażowania pracowników oraz komunikacji z dworcem. Z punktu widzenia wpływu na całościowe postrzeganie dworca przez podróżnych, kluczowe okazały się dwa pierwsze obszary. Podczas oceny pominięto obiekty przechodzące obecnie generalne remonty lub budowane od początku.

Spośród ośmiu dworców jedynie dwa zostały ocenione pozytywnie: dworce w Białymstoku i Lublinie. Pozostałe, począwszy od Szczecina Głównego, przez Łódź Fabryczną, Łódź Kaliską, Gdańsk Główny, Warszawę Centralną i Bydgoszcz Główną są postrzegane zdecydowanie negatywnie (kolejność od ocenianego najgorzej). Im bardziej na zachód tym gorsze wrażenia.

W najważniejszym dla podróżnych obszarze, dotyczącym estetyki i komfortu na dworcu, pozytywną ocenę dostał jedynie Białystok. Wszystkie pozostałe dworce, poza przeciętnym Lublinem, zostały ocenione zdecydowanie negatywnie. Podobnie, system informacji i oznaczeń jest zadowalający tylko na dworcach w Białymstoku i Lublinie, w pozostałych miastach jest przeciętnie, najsłabiej wypadła zrównana ostatnio z ziemią Łódź Fabryczna.

Nie najlepiej wygląda sytuacja w Warszawie Centralnej. Podróżni bardzo słabo oceniają oznaczenie wyjść z dworca, łatwość znalezienia wyjść na przystanki komunikacji miejskiej i na poszczególne ulice oraz aktualność informacji o odjazdach i przyjazdach pociągów. W zakresie kompetencji i zaangażowania pracowników przoduje Lublin, chociaż najbardziej gotowi do pomocy są pracownicy dworca w Białymstoku. Pozostałe dworce oceniane są zdecydowanie słabiej, najgorzej podróżni mówią o pracownikach dworca Gdańsk Główny. Poza Szczecinem Głównym wszystkie dworce zostały ocenione jako dobrze skomunikowane z miastami, również komunikacja miejska zdaje się bardzo dobrze spełniać swoją funkcję w tym zakresie.

Badanie przeprowadził Dom Badawczy Maison we współpracy z ogólnopolskim panelem badawczym Ariadna należącym do GG Network S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu