Przejdź do treści

Wyniki finansowe Interactive Intelligence za rok 2011: znaczący wzrost wdrożeń cloud

Grupa Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ), globalny dostawca zunifikowanych rozwiązań w zakresie biznesowej komunikacji IP, ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz cały rok 2011. W 2011 roku firma osiągnęła przychody wysokości 210,1 mln dolarów, co stanowi wzrost o 26 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba zleceń na usługi cloud w roku 2011 wzrosła do 23 % całkowitej liczby zamówień.

„Wdrożenia w chmurze stanowią obecnie najszybciej rosnący segment naszego rynku, co uwidacznia się również w naszych wynikach finansowych. W roku 2012 chcemy wykorzystać ten trend, rozszerzając naszą ofertę produktów dostępnych w modelu usługowym i zwiększając udział w rynku, aby osiągnąć pozycję lidera w zakresie technologii cloud dla contact center” – powiedział dr Donald Brown, założyciel i dyrektor generalny Interactive Intelligence.

„Planujemy pozyskiwanie coraz większej liczby zamówień na usługi w chmurze, co w połączeniu ze strategicznymi inwestycjami w sprzedaż, marketing i rozwój, może ograniczyć nasze zyski w perspektywie krótkoterminowej. Jesteśmy jednak przekonani, że w dłuższej perspektywie czasowej strategia ta okaże się opłacalna dla naszych akcjonariuszy. Działamy na rynku o wartości wielu miliardów dolarów, a naszym celem jest osiągnięcie długoterminowego sukcesu finansowego dzięki zwiększeniu stałych przychodów” – dodał Brown.

Wyniki finansowe za cały rok 2011:

 • Całkowita liczba zamówień wzrosła o 28 % w stosunku do roku 2010. Zamówienia na usługi w chmurze zwiększyły się o ok. 180 % w porównaniu z poprzednim rokiem i osiągnęły 23 % wszystkich zamówień, co stanowi wzrost z poziomu 11 % całości zamówień w roku poprzednim.
 • Przychody wyniosły 210,1 mln dolarów, co stanowi wzrost o 26 % w stosunku do roku poprzedniego. Przychody z usług cloud wzrosły o 96 % w ujęciu rocznym, do 12,2 mln dolarów.
 • Zysk operacyjny wyniósł 29,3 mln dolarów, a marża operacyjna – 13,9 %, w porównaniu do 27,8 mln i 16,7 % w roku 2010.
 • Zysk netto wyniósł 24,9 mln dolarów, w porównaniu do 26,5 mln dolarów za rok 2010.

Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2011 roku:

 • Całkowita liczba zamówień wzrosła o 17 % w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku; wzrost zamówień na usługi w chmurze przekroczył 500 %.
 • Przychody wyniosły 57,7 mln dolarów, co stanowi wzrost o 14 % w ujęciu rok do roku. Przychody z usług w chmurze wzrosły o 61 % w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając 3,8 mln dolarów.
 • Zysk operacyjny wyniósł 8,7 mln dolarów, a marża operacyjna – 15 %, w porównaniu do 10,5 mln i 20,7 % w czwartym kwartale roku 2010.
 • Zysk netto wyniósł 7,3 mln dolarów, w porównaniu do 10,4 mln dolarów za ten sam okres poprzedniego roku.

Inne osiągnięcia i wydarzenia z 2011 roku:

 • W 2011 roku firma otrzymała 17 zamówień o wartości powyżej miliona dolarów oraz 96 zamówień o wartości powyżej 250 tys. dolarów.
 • Firma wypuściła na rynek nową wersję swojego oprogramowania do komunikacji IP Customer Interaction Center (CIC). CIC w wersji 4.0 to analiza mowy w czasie rzeczywistym, zwiększona skalowalność, dostęp przez portal internetowy oraz łatwe wdrożenie w modelu chmury prywatnej.
 • Firma znalazła się wśród 500 największych dostawców oprogramowania i usług w rankingu Software Magazine.
 • Po raz czwarty firma została pozycjonowana w Kwadrancie Liderów w globalnym raporcie Gartnera dotyczącym infrastruktury do centrów kontaktowych (Magic Quadrant for Contact Center Infrastructure).
 • Drugi rok z rzędu firma otrzymała tytuł Firmy Roku w kategorii „Systemy dla Centrów Kontaktowych w Ameryce Północnej” w rankingu Frost & Sullivan.