Przejdź do treści

Automaty inwestycyjne zadebiutują na giełdzie

Dziewiąta spółka z obecnego portfela inwestycyjnego IQ Partners S.A. zadebiutuje 6 lutego na NewConnect. Będzie nią M10 S.A. prowadząca działalność badawczo-rozwojową i licencyjną w zakresie tzw. automatów oraz algorytmów inwestycyjnych (automated trading).

Spółka M10 planuje tworzenie systemów inwestycyjnych, ich wszechstronne testowanie, a następnie oferowanie grup (portfolio) takich automatów w formie licencji klientom zainteresowanym ich wykorzystaniem. M10 koncentruje się obecnie na pracach dotyczących przygotowaniach pierwszych automatów inwestycyjnych, w tym na pracach związanych z ich wszechstronnym testowaniem.

Na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Papierów Wartościowych, 6 lutego 2012 będzie pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki M10 S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda: a) 2.000.001 (dwóch milionów jednej) akcji serii A, b) 16.000.000 (szesnastu milionów) akcji serii B.

IQ Partners zainwestowało w M10 S.A. w marcu 2011 roku i na dzień dzisiejszy posiada – pośrednio poprzez wehikuł inwestycyjny InQbe – 42,78% akcji w spółce.

M10 to – po Zakupy.com, Site, Acreo, Langloo, Power Price, Mobile Partner, Legal Stream, Igoria Trade – dziewiąta spółka z obecnego portfela IQ Partners, która zadebiutuje na NewConnect. Na tym rynku znajdują się również spółki E-kiosk oraz E-muzyka, z których wyjście nastąpiło na początku 2011 roku.