Przejdź do treści

Z TETA Constellation ocenisz czy szkolenie było warte swojej ceny

Nowa aplikacja w oprogramowaniu ERP TETA Constellation firmy UNIT4 TETA umożliwia, w obszarze zarządzania personelem, dokonanie oceny szkolenia, w którym uczestniczył pracownik.

Ocena może dotyczyć samego szkolenia oraz osoby bądź osób prowadzących dane szkolenie. Istnieje możliwość przeprowadzenia oceny szkolenia w różnych kategoriach. Każda kategoria może zostać indywidualnie oceniona pomiędzy zakresem minimalnym i maksymalnym efektywności skali szkolenia.

Zliczenie ocen wprowadzonych bezpośrednio przez uczestników szkolenia odbywa się w kontekście danej kategorii lub danej kategorii i prowadzącego/prowadzących. Wartość poszczególnych obszarów oceny prezentowana jest jako średnia ocen dla danego kryterium. Dodatkowo istnieje możliwość zadecydowania, które kryteria oceny danego szkolenia mają zostać ujęte w średniej całkowitej dla danego szkolenia.

Oprócz oceny liczbowej, nowa aplikacja stwarza możliwość odpowiedzi pisemnej na pytania otwarte dotyczące danego kryterium oceny.