Styczniowe losowanie OFE za nami

W tym roku tylko cztery otwarte fundusze emerytalne brały udział w losowaniu przeprowadzonym 31 stycznia w Centrali ZUS. Na każdy z nich przypadła rekordowa liczba członów, która wcześniej nie wybrała funduszu samodzielnie.

W wyniku wtorkowego losowania, do otwartych funduszy emerytalnych zostało przydzielonych 177 097 ubezpieczonych. W losowaniu uczestniczyły cztery fundusze, tj. PKO BP Bankowy OFE, Generali OFE, AXA OFE, Allianz Polska OFE. Są to fundusze, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich funduszy. Z losowania wyłączone zostały trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne.  Do PKO, Generali oraz AXA przydzielono po 44 274 ubezpieczonych, natomiast Allianz ma od 31 stycznia 44 275 klientów więcej.

Losowanie obejmuje ubezpieczonych, którzy mimo takiego obowiązku nie wybrali samodzielnie otwartego funduszu emerytalnego. A obowiązek wyboru OFE mają wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Losowanie jest przeprowadzane dwa razy w roku, tj. w ostatnim roboczym dniu stycznia i lipca. ZUS przed każdym losowaniem wysyła korespondencję, w której przypominania o niedopełnionym obowiązku. Tym razem o konieczności podpisania umowy z OFE zawiadomiono 311 tys. osób, z których duża część zdążyła przed losowaniem wybrać fundusz.

Wylosowane osoby zostaną poinformowane o przydziale do OFE przez właściwy fundusz. Informacje tą przekaże również sam ZUS.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu