Certyfikowany doradca na wagę złota

W 2012 roku rynek NewConnect skończy 5 lat. Ubiegły rok był dla jego historii wyjątkowy pod względem liczby debiutów. W 2011 roku liczba debiutantów podwoiła się, na rynku alternatywnym pojawiły się 172 nowe spółki. Jednocześnie liczba wszystkich emitentów notowanych na tym rynku sięgnęła 351 podmiotów w porównaniu do 185 w 2010 roku. Najwięcej debiutów odbyło się w lipcu, sierpniu i grudniu.

Trudno powiedzieć czy spodziewano się tak dynamicznego rozwoju małego parkietu. Wśród tych, którzy w istotny sposób przyczynili się do sukcesu NewConnect są autoryzowani doradcy wpisani na listę prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przyszli debiutanci powinni zwrócić szczególną uwagę na wybór tego doradcy, gdyż współpraca z nim jest obowiązkowa przez minimum rok. Na liście GPW znajduje się obecnie ponad sto takich firm.

W 2011 roku liderem wśród autoryzowanych doradców pod względem ilości spółek wprowadzonych na NewConnect był WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. (WDM AD). Wrocławska spółka w ubiegłym roku pełniła tę funkcję dla 16 nowych uczestników rynku alternatywnego. Wynik ten plasuje WDM AD na pierwszym miejscu wśród wszystkich autoryzowanych doradców.

Od początku istnienia rynku NewConnect, WDM AD wprowadził 43 spółki, które dzięki jego wsparciu, przeprowadziły oferty prywatne o łącznej wartości blisko 500 mln złotych. Wśród klientów WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. znalazły się takie spółki jak: Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., ukraińska Agroliga Group PLC, Stem Cells Spin S.A., Graphic S.A., Synkret S.A., Emmerson S.A., LUG S.A., Małkowski-Martech S.A., Nanotel S.A., Euroimplant S.A., Median Polska S.A. czy Quercus TFI S.A..

– „Jesteśmy z naszymi klientami od początku tzn. od momentu podjęcia decyzji o przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną oraz debiucie na GPW. Pomagamy w kwestiach formalnych i prawnych. Przygotowujemy dokument informacyjny, doradzamy także w kwestii wyboru pozostałych doradców jak np. agencji relacji inwestorskich”. – mówi Grzegorz Wojtylak, prezes zarządu WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.

Z myślą o przyszłych inwestorach, WDM AD z uwagą dobiera podmioty gotowe na proces upublicznienia.

– „Wprowadzając spółkę na rynek alternatywny, w pewien sposób sygnujemy jej działania swoją marką. W związku z tym, strategię wyboru klientów opieramy na kilku kryteriach, m.in. na branży, w której działa spółka oraz jej gotowości do upublicznienia, widocznej w osiąganych wynikach finansowych, a także planach rozwoju na przyszłość. Czasami sugerujemy naszym klientom przesunięcie terminu debiutu spółki i upublicznienie spółki przy korzystniejszych dla emitenta oraz inwestorów warunkach. Uważam, że również na tym polega odpowiedzialne i świadome doradztwo.” – mówi Grzegorz Wojtylak.

Jedną z zalet rynku NewConnect jest możliwość łatwiejszego przeniesienia akcji spółki na główny parkiet GPW. Spośród klientów WDM AD już trzech zmieniło rynek notowań (M.W. Trade S.A., Euroimplant S.A. i Quercus TFI S.A.). O przejściu na rynek regulowany GPW myślą także: Emmerson S.A., Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., Synkret S.A. i Stem Cells Spin S.A.

– „Przejście spółki z rynku NewConnect na parkiet główny nie traktujemy jako straty klienta. Jeśli czują się silni i chcą zmienić rynek notowań na ten większy, to jest dla nas znak, iż dobrze wykonujemy swoją pracę.” – tłumaczy Grzegorz Wojtylak.

Na początku 2012 roku wszedł w życie ustanowiony przez GPW obowiązek certyfikacji autoryzowanych doradców. Zgodnie z nim, każdy autoryzowany doradca musi zatrudniać co najmniej dwie osoby z certyfikatem autoryzowanego doradcy uzyskanym w drodze egzaminu. Egzamin okazał się być trudny, w pierwszym terminie zdały go 23 osoby (60,5 proc.) na 38, które wzięły w nim udział.

– „Zgodnie z nowymi regulacjami GPW, nasi pracownicy również podeszli do egzaminu. Większość spośród zatrudnionych u nas specjalistów posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy. Wiem od nich, iż egzamin nie sprawił im trudności, bowiem na co dzień stykają się ze sprawami objętymi jego tematycznym zakresem.” – mówi Grzegorz Wojtylak.

WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej notowanego na rynku regulowanym Domu Maklerskiego WDM S.A. W swojej dotychczasowej działalności WDM AD otrzymał: nagrodę GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2007 roku, za największą wartość ofert spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2007 roku, tytuł Lidera NewConnect 2008 przyznany przez portal IPO.pl za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2008 oraz największą wartość pozyskanego kapitału. Ponadto, w 2010 roku WDM AD zdobył 3. miejsce w rankingu magazynu Forbes na najlepszych autoryzowanych doradców rynku NewConnect.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu