Przejdź do treści

Runicom pozyskał 2,8 mln zł na nowe inwestycje

Notowana na NewConnect spółka inwestycyjna Runicom S.A. zamknęła emisję obligacji zamiennych na akcje, pozyskując 2,8 mln zł. W przeprowadzonym przy udziale Runicom Corporate Finance procesie, nabywców znalazły wszystkie papiery Spółki oferowane w ramach emisji.

Emisja obligacji zamiennych na akcje serii G, o łącznej wartości 2,8 mln zł została przegłosowana przez Walne Zgromadzenie Runicom S.A. 2 stycznia br. Oprocentowanie papierów wynosi 14% w skali roku, a termin ich wykupu lub zamiany na akcje spółki przypada na 30 stycznia 2013 r. Środki z emisji zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje kapitałowe zgodne ze strategią inwestycyjną Runicom S.A.

Jest to kolejna emisja dłużnych papierów wartościowych przeprowadzona przez Runicom S.A. w ostatnich trzech miesiącach. Tą drogą spółka pozyskała już blisko 7 mln zł, które to środki wykorzystuje do finansowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Przy procesie emisji obligacji zamiennych na akcje Runicom S.A. doradzała powołana w połowie stycznia br. spółka zależna funduszu – Runicom Corporate Finance, wyspecjalizowana w zakresie poszukiwania sposobów finansowania spółek na rynku kapitałowym oraz dotychczasowy doradca finansowy Spółki – Sirius Corporate Solutions S.A.