Prognoza wielkości eksportu w grudniu 2011

Tagi:

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w grudniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w grudniu eksport z Polski wyniósł 10,894 mld euro. Był więc o 9,1% mniejszy niż w listopadzie oraz o 8,0% większy niż w grudniu 2010 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 48,116 mld tj. o 9,3% mniej niż w listopadzie 2011 r. i o 19,4% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Korporacja oczekuje, że w okresie XII 2011 r. – II 2012 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 8,7 % w euro, a w wymiarze złotowym o 17,6%. Szacujemy, że w całym roku 2011 r.  eksport z polski wyniósł w euro 138,3 mld, co oznacza wzrost o 10,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Wyrażony w złotych eksport wyniósł 569,5 mld, co oznacza wzrost o 14,1%. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2012 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 153,8 mld euro tj. o 11,2% oraz o 10,4% w złotych – do kwoty 629,0 mld.

Grudzień przyniósł sezonowe obniżenie zainteresowania klientów prowadzeniem działalności tak eksportowej jak i sprzedaży krajowej, będące naturalnym odreagowaniem wcześniejszej wzmożonej aktywności, połączonej z silnym zapotrzebowania na limity handlowe. Choć owo zainteresowanie prowadzeniem działalności było niższe niż w listopadzie, wciąż pozostawało wyraźnie wyższe od notowanego przed rokiem. Wartość dostępnych dla klientów limitów na transakcje eksportowe była w końcu grudnia niższa niż przed miesiącem o 3,5% (w listopadzie wzrosła o 5,8%). Jednocześnie okazała się o 25,8% wyższa od obowiązującej przed rokiem. Kwoty dostępnych limitów dotyczących ochrony obrotu krajowego w grudniu były niższe od listopadowych o 2,5% (poprzednio wzrosły o 4,0%). Jednocześnie ich wartość była o 16,2% wyższa niż przed rokiem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu