Partnerstwo dla Zdrowia czyli idee Muhammada Yunusa na polskim gruncie

Muhammad Yunus, twórca idei przedsiębiorczości społecznej jako skutecznej metody walki z problemami ubóstwa, głodu i wykluczenia, będzie gościł w dniach 31.01 – 2.02 w Polsce. Partnerem wizyty jest koalicja Partnerstwo dla Zdrowia, która realizuje idee noblisty, przyczyniając się do zmniejszenia niedożywienia dzieci w Polsce.

Przedsiębiorstwo społeczne według Yunusa to działalność gospodarcza, którą ma charakteryzować efektywność, ma przynosić nadwyżkę i pomnażać kapitał, ale nie zysk dla właściciela kapitału i inwestora. Na podobnej zasadzie funkcjonuje Partnerstwo dla Zdrowia. Jest to koalicja zawiązana w 2006 r. przez trzy firmy – Danone, Biedronka i Lubella, oraz instytucję naukową Instytut Matki i Dziecka, by przeciwdziałać niedożywieniu dzieci w Polsce oraz propagować wśród najmłodszych zdrowe nawyki żywieniowe.

Muhammad Yunus jest orędownikiem włączania konsumentów o najniższych dochodach w mechanizmy rynkowe tak, aby nie stygmatyzować a umacniać godność ludzką. Taka jest też idea i zadanie kaszki Mleczny Start (dostępnej od 2006) i Zbożowej Kanapki (dostępnej od 2011), sprzedawanych w cenie umożliwiającej ich codzienny zakup nawet przez rodziny o najniższych dochodach (porcja kosztuje 0,69 zł). Produkty te tworzą wartościowy zestaw śniadaniowy, dostarczający dzieciom energię, witaminy oraz składniki mineralne ważne dla ich prawidłowego rozwoju.

Wraz z coraz znaczniejszym wzrostem wskaźników sprzedaży Mlecznego Startu obserwuje się systematyczny spadek liczby niedożywionych dzieci w Polsce. W 2009 problem niedożywienia dotyczył 166 000 dzieci, w 2011 – 134 000. Oprócz czynników makro, takich jak wzrost dochodów i spadek bezrobocia, do tych pozytywnych zmian przyczynił się także Mleczny Start. Obecnie 27% sprzedanego wolumenu kaszki trafia do rodzin z mniejszą zasobnością portfela. To dowód na to, że Partnerstwo dla Zdrowia skutecznie realizuje przesłanie noblisty.

Prof. Jerzy Hausner w przedmowie do polskiego wydania książki M.Yunusa „Przedsiębiorstwo społeczne, kapitalizm dla ludzi” (wyd. Concorda 2011) podsumowuje: „Muhammad Yunus każdorazowo dąży do realizacji określonych celów za pomocą działań gospodarczych. W centrum jego myślenia znajduje się zawsze przedsiębiorstwo społeczne. Przy czym „społecznym” nie czyni go tylko cel, któremu przedsiębiorstwo ma służyć, ale też przestrzeganie zasady „bez strat i bez dywidendy”. Jest to działalność gospodarcza, którą ma charakteryzować efektywność, ma przynosić nadwyżkę i pomnażać kapitał, ale nie zysk dla właściciela kapitału i inwestora.”

Środki ze sprzedaży produktów z misją społeczną są reinwestowane w dalszy rozwój koalicji. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie w 2011 roku nowości – Zbożowej Kanapki.  W dniu 8 listopada 2011 r. zainicjowano też program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc”, mający docelowo dotrzeć do wszystkich szkół podstawowych w kraju i na trwałe zmieniać nawyki żywieniowe dzieci.

Prawie ćwierć miliona (220 tys.) dzieci szkół podstawowych nie odżywia się sposób niezbędny dla ich prawidłowego rozwoju (np. wychodzą z domu bez śniadania, przychodzą do szkoły bez drugiego śniadania, nie jedzą codziennie obiadu) a 130 tys. uczniów szkół podstawowych w Polsce cierpi z powodu niedożywienia. Może ono powodować dotkliwe konsekwencje społeczne.

Skutki niedożywianie dziecka w wieku wczesnoszkolnym to spadek odporności i kondycji, kłopoty z nauką i koncentracją. Idą za tym często wykluczenie z grupy rówieśniczej, niskie poczucie własnej wartości, a w konsekwencji – zmniejszenie szans na rynku pracy w dorosłym życiu. Dlatego Partnerstwo dla Zdrowia zdecydowało się na działania obejmujące dwa filary – produkty z misją społeczną dedykowane dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz edukację.

Polski sukces innowacyjnych rozwiązań Partnerstwa dla Zdrowia w dziedzinie produktów z misją społeczną i edukacji, może być inspiracją dla innych przedsiębiorstw i instytucji. Zaszczytna rola Partnerstwa dla Zdrowia jako partnera wizyty Muhammada Yunusa w Polsce to okazja, by podzielić się wiedzą i doświadczeniem z wszystkimi, którzy chcą sięgać po ambitne i nowatorskie rozwiązania dla dobra społecznego.

Muhammad Yunus wygłosi wykłady w Warszawie i Krakowie, a także spotka się ze studentami, liderami opinii i specjalistami w dziedzinie biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz z politykami i przedstawicielami biznesu.

Podczas jutrzejszego, otwartego dla szerokiego grona słuchaczy, spotkania w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (godz. 18:00, sala 97) ilustracją poruszanych przez Muhammada Yunusa zagadnień będzie otwarta przez Partnerstwo dla Zdrowia wystawa produktów z misją społeczną. Nie zabraknie na niej także polskich przykładów – kaszki manny oraz Zbożowej Kanapki Mleczny Start.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu