IMC zwiększa areał ziemi uprawnej o 12 tys. ha

Spółka zależna grupy rolniczej IMC sfinalizowała przejęcie siedmiu ukraińskich przedsiębiorstw dzierżawiących w sumie 9,5 tys. ha ziemi oraz elewatora zbożowego o pojemości 34 tys. ton. Firma z grupy, dodatkowo zawarła bezpośrednie umowy dzierżawy z właścicielami 2,5 tys. ha. Transakcje pozwolą wejść IMC do czołówki producentów kukurydzy na Ukrainie.

Bank ziemi o powierzchni 9,5 tys. ha jest położony w obwodzie Sumy, w rejonie Bilopilskim – tradycyjnym regionie upraw kukurydzy. Przejęte spółki stosowały podobny do IMC płodozmian z decydującym udziałem produkcji kukurydzy. Dzięki temu grupa trafi do ukraińskiej czołówki producentów tego zboża.

Pola uprawne przedsiębiorstw znajdują się na obszarze występowania wysokiej jakości czarnoziemów, które pozwalają osiągać dużą wydajność zbiorów. Zakupione firmy rolnicze mają długoterminowe umowy dzierżawy ziemi (5-10 lat). Wartość tej transakcji to 7,5 mln USD.

Wspomniany areał ziemi uprawnej jest zlokalizowany blisko elewatora zbożowego, który ma bezpośrednie połączenie z linią kolejową. Pojemność magazynowa elewatora sięga 34 tys. ton. Jest wyposażony w sprzęt do suszenia zboża (o mocach 400 ton na dzień) oraz rozwiniętą infrastrukturę. Dzięki temu przejęciu moce magazynowe IMC wyniosą 211 tys. ton, co oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu do obecnego stanu.

Przeprowadzana transakcja to element budowy trzeciego klastra rolniczego w ramach grupy IMC. Dwa już istniejące działają w obwodzie Połtawy i Czernihowa.

Dodatkowo spółka z grupy IMC zawarła bezpośrednią umowę dzierżawy z właścicielami 2,5 tys. ha. Ziemia znajduje się w obwodzie Czernihów, nie daleko już działających gospodarstw spółki. To nowy sposób w jaki grupa powiększa areał ziemi uprawnej. W przyszłości IMC zamierza zawierać więcej tego typu umów.

Biorąc pod uwagę powyższe transakcje IMC zwiększyło bank ziemi do 59,7 tys. ha. To oznacza, że od debiutu spółki na GPW w maju ub.r. areał ziemi uprawnej wzrósł o blisko 60 proc. – Planujemy utrzymać szybkie tempo rozwoju banku ziemi. Obecnie prowadzimy negocjacje dotyczące przejęcia kilku spółek rolniczych. Naszym celem na 2012 r. jest uprawa areału o powierzchni 100 tys. ha – powiedział Ievgen Osypov, prezes IMC.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu