Przejdź do treści

DM IDMSA ponownie w składzie RESPECT Index

DM IDMSA po raz drugi z rzędu znalazł się w ekskluzywnym gronie spółek giełdowych zakwalifikowanych do RESPECT Index.

– Przykładamy bardzo dużą wagę do kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – angażujemy się mocno w działalność charytatywną, wspieramy wiele projektów związanych z zachowaniem pamięci historycznej, a także przestrzegamy standardów etycznych. Wychodzimy z założenia, że zaangażowanie w projekty społeczne powinno być nieodłączną częścią strategii każdej firmy – nie tylko jako moralna powinność, ale także działalność stymulująca rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego biznesu – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Zarządu DM IDMSA.

RESPECT Index funkcjonuje na GPW od listopada 2009 r., jako pierwszy tego typu indeks na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. W jego skład wchodzą spółki giełdowe prowadzące działalność zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

– Na świecie tzw. inwestowanie etyczne zdobywa coraz więcej zwolenników. W Polsce również uruchomiono już pierwsze tego typu fundusze inwestycyjne. Jak widać po notowaniach RESPECT Index jest to z pewnością interesujące podejście. Od początku funkcjonowania tego indeksu, czyli od połowy listopada 2009 r. jego wartość wzrosła bowiem o ok. 30 proc., podczas gdy zmiana WIG-u w tym okresie to zaledwie ok. + 1 proc. – dodaje Rafał Abratański, wiceprezes Zarządu DM IDMSA.

Nadrzędnym celem DM IDMSA jako podmiotu gospodarczego jest osiąganie korzystnych wyników finansowych dla akcjonariuszy. Równocześnie Zarząd DM IDMSA od lat stara się wykorzystywać sukcesy firmy do realizacji przedsięwzięć ważnych społecznie oraz działać na rzecz najbardziej potrzebujących, kierując się ideą zrównoważonego rozwoju.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu realizowana przez DM IDMSA opiera się na siedmiu, uzupełniających się obszarach: współodpowiedzialność za słabszych, uczciwość wobec partnerów,  wsparcie dla rozwoju kultury, pamięć historyczna, dbałość o środowisko, wysoki standard pracy oraz działalność proedukacyjna.

Wśród najważniejszych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanych w ubiegłym roku przez DM IDMSA znalazł się Konkurs na Medal – Małą Formę Rzeźbiarską „Wdowom Katyńskim”. Medale, odlane w oparciu o projekt wyłoniony w konkursie, zostały wręczone wdowom po zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oficerach Wojska Polskiego i policjantach, w czasie poświęconej im Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Od 2005 r. DM IDMSA nieprzerwanie wspiera także Fundację im. Brata Alberta przeznaczając na jej cele statutowe 0,50 zł od każdego zlecenia giełdowego składanego przez klientów firmy. Spółka pomaga także podopiecznym fundacji „Mimo wszystko” prowadzonej przez Annę Dymną oraz fundacji „Zdążyć z pomocą”.