Wsparcie dla wykluczonych finansowo

Ruszył ogólnopolski program edukacyjny „Zaplanuj swoją przyszłość”, skierowany do osób w trudnej sytuacji finansowej. Pomoże on w podniesieniu wiedzy z zakresu zarządzania domowymi finansami oraz nauczy racjonalnego korzystania z produktów finansowych.

Program „Zaplanuj swoją przyszłość” kierowany jest do osób o niskich dochodach. Według danych NBP w tej grupie odsetek osób, które nie korzystają z produktów bankowych jest najwyższy. Ponad 20% Polaków nie posiada konta bankowego – woli płacić gotówką, a pieniądze przechowywać w domu. Często jednak takim przyzwyczajeniom towarzyszą także kłopoty z planowaniem domowych finansów oraz brak nawyku regularnego oszczędzania.

Celem programu jest zwiększenie poziomu zaufania osób biorących w nim udział do rynku finansowego, co z kolei ma skłonić ich do korzystania z dostępnych rozwiązań w zakresie obsługi bieżących płatności czy lokowania oszczędności. Zadanie to jest zbieżne między innymi z pracami NBP, Związku Banków Polskich, Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz Komisji Europejskiej.

Trenerzy z Biur Porad Obywatelskich, zlokalizowanych w 31 miejscowościach na terenie całej Polski, prowadzić będą kilkugodzinne szkolenia i indywidualne konsultacje dla odbiorców programu. Tematyka zajęć będzie obejmować podstawową wiedzę z zakresu finansów, porady dotyczące właściwego planowania domowego budżetu, a także regularnego oszczędzania. Taka forma edukacji ekonomicznej jest niezwykle istotna, szczególnie dla osób o niskich dochodach, ponieważ może mieć realny, bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia.

– Decydując się na realizację programu „Zaplanuj swoją przyszłość” chcieliśmy odpowiedzieć na ważny problem społeczny jakim jest wykluczenie finansowe oraz nieracjonalne korzystanie z produktów finansowych wśród osób o najniższych dochodach. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest edukacja finansowa, pozwalająca ludziom zgromadzić wiedzę i nabyć umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania domowymi finansami – mówi Monika Miłowska menadżerka Programu Edukacji Finansowej w MFC.

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że w roku 2009 aż 3,3 miliona Polaków nie korzystało z żadnych usług oferowanych przez banki. Analizy NBP wskazują natomiast, że w Polsce wciąż około dwóch trzecich stałych płatności jest dokonywanych gotówką.

Prace na rzecz popularyzacji obrotu bezgotówkowego oraz zwiększania dostępności usług bankowych i finansowych dla konsumentów są jednym z elementów walki ze zjawiskiem wykluczenia finansowego.

Program „Zaplanuj swoją przyszłość”  finansowany jest przez Citi Foundation, a wdrażany będzie przez Związek Biur Porad Obywatelskich we współpracy z Microfinance Centre oraz Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy. Realizowany będzie w całym kraju do 31 lipca 2012 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu